Gå till innehållet

Natursidan presenterar: Svenska symbolarter

SVENSKA SYMBOLARTER: En art kan ha mycket att berätta. Genom att sätta sig in i hur den lever, vad den behöver, vilka hot den står inför och var den hittas kan mycket avslöjas. I artikelserien Svenska symbolarter berättar vi om arter som vi tycker har lite extra mycket att berätta om specifika naturtyper och den biologiska mångfalden i Sverige. Symbolarterna blir huvudpersoner i en berättelse om hoten mot den svenska naturen.

Alla artiklar i serien Svenska symbolarter.

Vi befinner oss i en sjätte massutrotning av arter och det gäller även till viss del i Sverige. Av 22 900 bedömda arter i 2015 års rödlista är 2 029 hotade och ungefär en femtedel (4273) är rödlistade. Det är nära sammankopplat med olika naturtyper. Vi har till exempel väldigt få riktigt gamla skogar kvar – det medför att arter som kräver sådana miljöer har det svårt. Antalet våtmarker har också minskat kraftigt i landet och det här därmed även många våtmarksarter. 

Svenska varianter på tigern
Symbolarter är ett erkänt och väletablerat koncept. Världsnaturfonden WWF använder det till exempel framgångsrikt med tigrar och jättepandor. Genom att fokusera på exempelvis tigrar och se till att det skapas förutsättningar för tigern att överleva kommer många andra arter också gynnas. Tigrar behöver bytesdjur, bytesdjuren behöver i sin tur föda och hela ekosystemet behöver skyddas från exploatering, tjuvjakt och andra mänskliga aktiviteter. Om det skapas förutsättningar för tigern så ger det samtidigt förbättrade möjligheter för hela ekosystemet.

Med Svenska symbolarter hoppas vi att våra utvalda arter ska hjälpa till att ge en snabbkurs i tillståndet i den svenska naturen och vilka utmaningar som den står inför. Men kanske framför allt vilka goda möjligheter vi faktiskt har att vända en negativ utveckling. Det finns mycket kunskap om hur vi hjälper specifika arter och en insats för en hotad art eller en hotad naturtyp innebär så gott som garanterat även insatser för många andra hotade arter. 

Om det går bra för de svenska symbolarterna går det bra för Sveriges natur.

Klicka på bilderna för att komma till artiklarna

violett guldvinge

Mer att läsa