Gå till innehållet

Naturpodden: Skogsbruk anpassat till tjäder – är det möjligt?

Tjäder. Foto: Erik Hansson

Naturpodden är en podcast som görs av personal på naturmuseet Biotopia i Uppsala. I det här avsnittet berättar de om tjädern och hur den stora hönsfågeln påverkas av olika sorters skogsbruk.

Programledare Emil V. Nilsson berättar:
“Tjädern har blivit en symbol för de arter som blir sårbara i det moderna skogsbruket, men går det att bedriva ett skogsbruk där tjädern får plats? För att ta reda på hur ett sådant skogsbruk skulle kunna se ut har Skogssällskapet upplåtit tre olika områden i närheten av ett tjäderspel. Naturpodden var med när Skogssällskapet den 13 september bjöd in till en tjäderexkursion. Du kan höra hela berättelsen i podden, men här följer en liten sammanfattning.

Genomgång av de olika avverkningarna i tjäderns skog. Foto: Emil V. Nilsson

En stor del av Europas tjäderpopulation finns i Sverige. Mycket talar för att arten har minskat betydligt under andra halvan av 1900-talet, förutsatt att vi har haft samma utveckling som i Finland. Nio av tio svenska tjädrar finns i de norra delarna av landet där antalet än slå länge verkar stabilt, men i de södra delarna är arten sårbar. Det är hög tid att anpassa skogsbruket så att det tar hänsyn till tjädern, dess lekplatser och levnadsmiljö, men hur gör man då?

Själva tjäderexkursionen tar plats på Skogssällskapets mark utanför Lerum, inte så långt från Göteborg. Här har tre olika områden upplåtits som försöksytor. Alla tre områden ligger mer än 500 meter från samma tjäderspel.

Den ena ytan har BirdLife Sverige, Göteborgs Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen i Lerum och Jordens Vänner varit med och utformat. Det är en avverkning som ringlar likt en 30 meter bred orm genom skogen. Fokus ligger på att tjädern ska kunna finnas kvar i området nu.

Den andra ytan har Skogsstyrelsen, den statliga myndigheten utformat. De har hämtat information om tjäderns krav från Artdatabanken, SLU, och skapat en yta bestående av en utglesad tallskog när undervegetation och lövträd har sparats. Man har medvetet försökt stimulera föryngring av tall.

Naturpodden i färd med att spela in ett avsnitt. Foto: Emil V. Nilsson

Den tredje ytan har Skogssällskapet själva utformat och den är ytligt sett lik den som Skogsstyrelsen gjort. Det påminner om en väldigt gles tallskog eller ett hygge med ovanligt många fröträd sparade, men det finns också helt orörda blötare områden. Fokus också i det här området ligger mycket på tallföryngringen.

Frågan är hur tjädern kommer att svara på de olika behandlingarna. Åsikterna går isär om huruvida tillräcklig hänsyn är tagen till tjädern, eller om det ekonomiska bortfallet som hänsynen innebär kan knäcka mindre markägare. Hasse Österman som besökt just detta tjäderspel under 16 år har inte sett några spår av tjäder på Skogssällskapet eller Skogsstyrelsens mark. Lyssna på Naturpodden för att få höra mer.”

Naturpoddens alla avsnitt finns där poddar finns, men det går också bra att lyssna direkt på senaste avsnittet här nedan.

Lyssna här:

Länk till podden på Biotopias hemsida

En podcast kan förklaras som ett radioprogram på nätet som du kan lyssna på när du vill. Enklast är att prenumerera på program som du gillar via en smartphone. Leta först upp ett podcastprogram i App Store (iphone/ipad) eller Google Play (Android). Du kan söka på podcast. De populäraste sökresultaten bör vara bra program, men några kända alternativ är Apple Podcaster, Acast eller Pocket Casts. När du laddat hem programmet söker du efter podcastens namn i podcastprogrammet.

Mer att läsa