Gå till innehållet

Naturorganisationernas partienkäter sammanfattade

val2014-miljopolitikInför riksdagsvalet söndag 14 september 2014 har många naturorganisationer frågat ut partierna om var de står i olika miljöpolitiska frågor. Frågorna har gällt allt från övergripande mål till specifika detaljfrågor och för att få en mer detaljerad bild av partiernas åsikter i varje fråga behöver varje enkät läsas igenom noggrant.

Den här artikeln är tänkt som en snabb, förenklad guide till hur du miljöröstar i valet 2014 och är helt baserad på miljöorganisationernas enkäter. Länkar till dessa enkäter hittas längst ner i artikeln.

Tänk på att det är en sak att prata om miljöpolitik och en annan sak att arbeta aktivt för att genomföra den. Naturskyddsföreningen har gjort en genomgång av vad partierna faktiskt gjort i riksdagen sedan 2010.

Miljöpartiet
Över lag är det Miljöpartiet som får högst betyg vid en genomgång av alla naturorganisationernas enkäter. De får exempelvis 29 av 30 i WWF:s pandaranking, 100 procent i Naturskyddsföreningens enkät och är det parti som drivit miljöfrågor aktivast. Miljöpartiet skiljer sig också från de andra partierna som har fått bra miljöresultat (V och F!) genom att de anses vara ett mittenparti på höger/vänster-skalan.

Partiernas löften jämfört med vad de gjort. Källa: Naturskyddsföreningen

Partiernas löften jämfört med vad de gjort. Källa: Naturskyddsföreningen

Vänsterpartiet
Får mycket höga miljöbetyg. Stöder de flesta förslag för en bättre miljöpolitik och driver även många frågor. Både Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden ger V näst bäst betyg och både BirdLife Sverige och Djurens rätt anser att de för det mesta delar föreningarnas åsikter.

Feministiskt Initiativ
Förvisso inte ett parti i riksdagen, men i de enkäter som Feministiskt Initiativ deltagit i har de fått bra miljöbetyg. Världsnaturfonden gav dem till exempel 30 av 30 i pandarankingen och de har många “miljömärkta kandidater”. Däremot har partiet inte motiverat sina svar så ofta och WWF menar att de inte “profilerat sig så tydligt i miljöpolitiken än“.

Socialdemokraterna
Det är lite svårt att veta var Socialdemokraterna står i miljöpolitiken. De får godkänt i frågor som lantbruk, rovdjursförvaltning, havsförvaltning och i Djurens rätt enkät om djurförsök och djurhållning, men underkänt i andra frågor som ökat naturskydd. Fältbiologerna anser att de är “otydliga och ambivalenta” och Naturskyddsföreningen är oroliga över att de kan bli en “bromskloss” för en ny regerings miljöpolitik. Eftersom partiet varierar så pass mycket i sin miljöpolitik kan det vara klokt att kolla upp svaren i de enskilda frågorna närmare.

Centerpartiet
Bland partierna i Alliansen så är det egentligen inget parti som får riktigt bra betyg. Centerpartiet anser sig själva vara “Alliansens gröna röst” och de får hyfsat betyg i WWF:s pandaranking, men något sämre hos Naturskyddsföreningen. Centerpartiet får också uselt betyg när det gäller vad de faktiskt genomfört och arbetat för. Framför allt får partiet bra betyg i vissa frågor och sämre i andra. Det kan därför vara bra att kolla upp deras åsikter noga för att se om de överensstämmer med dina.

Partiernas miljöansvar. Källa:  Naturskyddsföreningen.

Partiernas miljöansvar. Källa: Naturskyddsföreningen

Folkpartiet
Naturskyddsföreningen anser i en av sina enkäter att FP är det grönaste alternativet i Alliansen, medan de i pandarankingen får sämre betyg. De är också ännu sämre än Centerpartiet på att faktiskt arbeta för miljöfrågor som de uttalat sig positiva till. Folkpartiet har profilerat sig som kärnkraftvänliga. Eftersom partiet varierar så pass mycket i sin miljöpolitik kan det vara klokt att kolla upp svaren i de enskilda frågorna närmare.

Moderaterna
Över lag det parti som bryr sig näst minst om miljöfrågorna efter Sverigedemokraterna. Vill till exempel inte höja anslaget till naturvård, är sämsta partiet på att vilja investera i förnybara energier och vill skjuta ner lodjur, varg och björn till miniminivåerna. Har “agerat bromskloss i regeringsarbetet” enligt Naturskyddsföreningen.

Kristdemokraterna
Konkurrerar med Moderaterna om att bry sig näst minst om miljöpolitiken. Är det parti som har störst skillnad mellan vilket miljöengagemang de säger sig ha jämfört med vad de faktiskt arbetar för. KD tar exempelvis avstånd från alla WWF:s skogspolitiska förslag och partiet vill inte höja anslagen till naturvård. Jämfört med valet 2010 har KD:s miljöpolitik blivit betydligt sämre.

Sverigedemokraterna
Utan tvekan det parti som får sämst miljöbetyg av alla partier. SD visar tydligt att de inte bryr sig om miljöfrågorna. Eller som WWF skriver: “står med sina låga miljöpolitiska ambitioner i en klass för sig i svensk politik“.

Länkar till ytterligare information om partienkäterna:
BirdLife Sverige
Djurens Rätt
• Fältbiologerna
Naturskyddsföreningen
Svenska rovdjursföreningen
Världsnaturfonden WWF
• Föräldravrålets klimatbarometer

Mer att läsa