Gå till innehållet

Naturorganisationer lämnar EU-samarbete: Grönmålning och politisk påverkan

Är biobränsle en “grön investering” oavsett vilka skogar det kommer från och hur de avverkats? Foto: Amaza, CC0

I veckan lämnade fem naturorganisationer EU:s expertgrupp för vad som ska klassas som “gröna investeringar”. Både organisationer och forskare anser att EU-kommissionen ignorerar forskningsresultat och låter sig påverkas av kraftfull lobbying.

Ska investeringar i fossilgas, kärnkraft eller biobränsle klassas som “gröna”? Det jobbar EU-kommissionen just nu med att fastställa. Det anses kunna vara en banbrytande förordning som ska definiera vad som kan betecknas som en hållbar investering i EU. Flera naturorganisationer är medlemmar i expertpanelen för att dela med sig av sin expertis om hur förordningen bör se ut.

Men redan i fjol varnade forskare och naturorganisationer för att det som var tänkt att bli en “guldstandard för att förhindra greenwashing nu istället löper stor risk att bli ett verktyg för greenwashing”. Bland annat gjordes påtryckningar för att fossilgas och kärnkraft ska klassas som hållbara investeringar och Sverige och Finland pekades ut för sin lobbying för att bioenergi förbehållslöst ska inkluderas.

WWF Europe kommenterade lobbyingen så här:
– EU har beslutat att industriellt skogsbruk och uppeldande av träd och jordbruksgrödor ska klassas som ”hållbara” investeringar. Det här är katastrofala nyheter för klimatet och den biologiska mångfalden och det går emot idén med EUs taxonomi, som var att få bort greenwashingen från finanssektorn.

Lobbyism istället för vetenskap

Nu har de fem organisationerna European Consumer Organisation, Birdlife Europe and Central Asia, Environmental Coalition on Standards, Transport & Environment och WWF Europe tröttnat. I veckan lämnade de expertpanelen eftersom de anser att EU-kommissionen lagt sig i och ignorerat experternas arbete, samt istället lyssnat på olika industriers lobbying, trots att kommissionen ska godkänna taxonomins kriterier baserade på “vetenskapliga bevis”.

– De europeiska regeringarna och lobbyisterna har kraftigt undergrävt EU-taxonomins trovärdighet, och kommissionen har gett vika inför dem. Vi tror inte längre att kommissionen kommer att låta plattformen arbeta oberoende och med integritet, så vi kan inte längre vara en del av denna process, säger Sebastien Godinot, ekonomichef WWF European Policy Office.

– När den ekologiska krisen förvärras och hotar vår existens är det oacceptabelt att EU medvetet vilseleder investerare till att orsaka mer skada. Vi som organisationer i det civila samhället kan inte legitimera grov greenwashing, kommenterade Ariel Brunner, biträdande ordförande för BirdLife Europa och Centralasien.

Källa: WWF EU och Birdlife EU

Mer att läsa