Gå till innehållet

Naturorganisationer inte inbjudna på möten om Ore Skogsrikes framtid

Ore skogsrike. Foto: Bengt Oldhammer

Ideell naturvård är inte inbjudna på projektmöten om de hotade skogarna i Ore Skogsrike, möten som sker tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägaren Sveaskog. ”Det är djupt beklagande och förvånande” säger Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen menar att eftersom föreningen enbart är intresserade av formellt skydd, exempelvis ett naturreservat, finns inget stöd för att de ska delta.

Ett helhetsgrepp ska tas av myndigheter och markägare om de naturvärden som finns i de hotade skogarna i Ore. En gemensam plan ska skapas för brukande och bevarande. Projektet sker inom regeringens uppdrag för grön infrastruktur, vilket betyder att man bland annat tittar på de nätverk i naturen som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur

– Det är tråkigt att man inte valt att ta med oss eftersom vi samlat stor kunskap om Oreskogen, säger Mattias Ahlstedt, Naturskyddsföreningens länsordförande i Dalarna i en intervju i LandSkogsbruk.

I många år har Naturskyddsföreningen i Dalarna varit engagerad för att skydda de sista naturskogarna i Ore som hyser höga naturvärden med många rödlistade och hotade arter. Flera av de skyddsvärda skogarna där är redan avverkade eller är avverkningsanmälda. Föreningen har gjort omfattande inventeringar och skrivit rapporter.

LÄS ÄVEN: •  22 miljöorganisationer kräver avverkningsstopp i Ore Skogsrike

Brännvinsberget i Ore skogsrike efter avverkningen. Foto: Sebastian Kirppu

I en mejlkonversation har Länsstyrelsen meddelat Mattias att eftersom Naturskyddsföreningen enbart är intresserade av att inrätta ett formellt skydd, exempelvis naturreservat, så finns det inget stöd för att bjuda in dem i projektgruppen. De menar att Naturskyddsföreningen inte heller är intresserade av lösningar som inbegriper frivilligt skydd eller brukande med naturhänsyn. Men detta har inte Naturskyddsföreningen blivit tillfrågad om, menar Mattias.

Mattias Ahlstedt säger att det är djupt beklagligt och förvånande att varken Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen ger något stöd till en dialog eller till att Naturskyddsföreningen ska medverka. Han undrar hur de kan veta att Naturskyddsföreningen inte är intresserade, när de inte ens har fått frågan.

LÄS ÄVEN: • Trots 22 mijöorganisationers protester nu avverkas i Ore Skogsrike

Länsstyrelsen anser att det är ett problem att utgångspunkterna för samarbetet är olika. Bland annat eftersom ideell naturvård i flera debattinlägg i media har krävt långsiktigt skydd av alla skogar med naturvärden i sin helhet.

Sveaskog har tidigare avverkat 600 hektar skyddsvärda naturskogar i Ore Skogsrike, skogar som Naturskyddsföreningen har dokumenterat. Skogarna höggs utan att ge någon återkoppling till föreningen, trots att de bistått med information om naturvärdena. Inte heller svarade Sveaskog på det FSC-klagomål (2014) som rörde Brännvinsberget innan man högg. Även norra Brännvinsberget och Södra Ormtjärn hade med största sannolikhet varit avverkade i dag eftersom flera andra utpekade naturskogar redan avverkats. Fältbiologerna beslutade sig då för att vakta skogarna på plats.

Mer att läsa