Gå till innehållet

Naturorganisationer ger miljösatsningar i nya budgeten godkänt

Granskog. Foto: Erik Hansson

När vårändringsbudgeten släpptes igår av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna låg naturligtvis fokus på den rådande coronakrisen. Men både Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen är relativt positiva till att ambitionerna för klimatet och miljön hålls uppe relativt väl.

Världsnaturfonden anser att regeringen “valt att göra kloka prioriteringar för klimat och miljö”, bland annat genom satsningar på gröna jobb, solceller, biogas och hållbar elbilsbatteritillverkning i EU.

– Det är viktigt att klimat- och miljösatsningar i Sverige och internationellt fortsätter. I kommande stödpaket och stimulansåtgärder behöver ambitionerna för miljön skärpas ännu mer, åtgärder som samtidigt stärker hälsa, ekonomi och jobb. Myndigheterna som jobbar med miljöfrågor måste också ha mer resurser framöver för att kunna hantera detta, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

Fler jobb i skog och värdefull natur
Satsningen på gröna jobb innebär att anslaget till åtgärder inom skogsbruket utökas med 93 miljoner kronor (+37 procent) och skötsel och restaurering av värdefull natur ökar med 39 miljoner kronor (+3,5 procent).

– Det är väldigt positivt att se en ökad satsning på gröna jobb inom natur- och skogsvårdsskötsel. Men resultatet för miljön är beroende av hur pengarna används. Ett hållbart, klimatanpassat och motståndskraftigt skogsbruk bör främjas, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Arbete med fossilsubventioner återstår
Budgeten har även med stöd för solceller som innebär att det skjuts till medel så att alla som söker solcellsstöd under 2020 kan få det. När det gäller subventioner av fossilindustrin får budgeten både ris och ros.
– Klimatskadliga subventioner till gruvdiesel och fossilbränsle till kraftvärme har tagits bort, men många andra subventioner kvarstår och fortsätter bidra till ökade utsläpp. Det bromsar klimatomställningen. Här återstår mycket arbete för regeringen att göra, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Andra negativa aspekter är nedskärningar på anslagen till åtgärder för havs- och vattenmiljö, vilket WWF anser kan ha en negativ inverkan på exempelvis datainsamling, rådgivning och uppföljning inom fiskeområdet.

Dessutom satsas ytterligare 2,5 miljarder kronor på det kritiserade vägprojektet förbifart Stockholm.

Källor: Naturskyddsföreningen och WWF

Mer att läsa