Gå till innehållet

Naturorganisationer: Följ EU:s förslag om att restaurera natur

EU vill lagstifta om att restaurera och återställa vattendrag. Foto: Erik Hansson

Naturskyddsföreningen, WWF och över 160 andra organisationer har gått ut i en gemensam uppmaning till ansvariga politiker om att de bör ställa sig bakom EU:s nya lagförslag om att restaurera natur.

Lagförslaget, som även har fått stöd av 1,2 miljoner namnunderskrifter, 33 europeiska expert-nätverk/organisationer och mer än 1400 forskare, innebär bland annat ett övergripande målet om att restaurera 20 procent av EU:s land och hav till år 2030. Dessutom ska alla ekosystem som är i behov av restaurering ha åtgärdats och skyddats från ytterligare skador senast år 2050. Lagförslaget innehåller också specifika mål för skog, våtmarker, strömmande vatten, jordbruksmark och hav som till exempel ökad kolinlagring i marken, återväta dikade torvmarker, öka populationer av pollinatörer, stärka urbana grönytor och skapa fria vandringsvägar i älvar och floder.

Virginijus Sinkevičius, EU-kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske kommenterade förslaget så här:

– Européerna är tydliga: de vill att EU ska agera för naturen och föra den tillbaka in i deras liv. Forskarna är tydliga: det finns ingen tid att förlora, fönstret för att agera håller på att stängas. Och det är också tydligt vad som är ekonomiskt lönsamt: varje euro som används för återställande kommer att ge oss minst åtta euro tillbaka. Detta banbrytande förslag handlar om att återställa den biologiska mångfalden och ekosystemen så att vi kan leva och frodas tillsammans med naturen.

Svenska riksdagspartier protesterar mot lagförslaget

Torsdagen den 18 augusti ska lagförslaget tas upp på ett möte i den svenska riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Naturskyddsföreningen och WWF är oroliga för att de svenska partierna ska rösta nej till att EU:s förslag. Det har höjts röster i riksdagen om att Sverige själv ska besluta i dessa frågor och Sverige har tidigare pekats ut för att försvaga EUs skogspolitik och för att gå skogsindustrins ärenden.

– Vi uppmanar riksdagspartierna att rösta ja till att restaureringslagen beslutas i EU. Många av hoten mot den biologiska mångfalden är gränsöverskridande, vi har en gemensam miljöpolitik och en nuvarande lagstiftning som även gäller för skogsmark. Nu måste svenska politiker ta ansvar och stödja lagförslaget hela vägen, säger Gustaf Lind generalsekreterare på WWF.

De svenska naturorganisationerna skriver att de är positiva till lagförslaget och att det är “en viktig del av
lösningen på klimat- och naturkrisen och en nödvändig del av den gröna omställningen”. Men både Naturskyddsföreningen och WWF vill se ytterligare förstärkningar. Bland annat när det gäller målen för restaurering av strömmande vatten (höjning till 15% till 2030) och torvmarker i jordbrukslandskapet.

– Överlag kan det här lagförslaget leda till friskare och mer motståndskraftiga ekosystem. Detta är en grundläggande förutsättning för att lösa klimat- och naturkrisen. Men EU och medlemsländerna behöver arbeta för förstärkningar som att avsätta mer pengar för restaurering och ge lagförslaget tyngd i relation till EU:s fiskeripolitik som i nuläget försvårar restaurering och marint skydd till havs. Givetvis bör Sverige stödja lagförslaget och arbeta för förstärkningar, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Källa: WWF och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa