Gå till innehållet

Naturorganisationer: Falsk bild av Sveriges skogsbruk som hållbart

Avverkad skog. Foto: Erik Hansson

Idag skriver fyra svenska naturorganisationer en debattartikel i Dagens Nyheter där de kritiserar det svenska skogsbruket för att inte vara ekologiskt hållbart och för att missa en chans att bli en del av lösningen på klimatkrisen.

BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen, Naturfotograferna /N och Skydda Skogen har gått ut i ett gemensamt utspel om det svenska skogsbruket och hur det inte lever upp till den bild som sprids.

LÄS ÄVEN: • Naturorganisationer: Nya skogsprogrammet inte hållbart för klimat och biologisk mångfald

FN rankar till exempel Sverige bara på 99:e plats efter länder som Brasilien och Malaysia, när det gäller hur stor del av landets yta som utgörs av skyddad natur. I Sverige är bara ungefär fem procent produktiv skogsmark skyddad. Ytterligare ungefär fem procent är frivillig avsättning från skogsbruket, men dessa skogar saknar till stor del transparens och kvalitetssäkring enligt naturorganisationerna.

De påpekar också att de senaste 60-70 åren har 60 procent av Sveriges skogar kalavverkats och ersatts med trädplantage. Det har lett till att 900 skogslevande arter idag är rödlistade med skogsbruket som främsta hot.

LÄS ÄVEN: • Förkrossande majoritet av svenskar vill skydda skogar med höga naturvärden

– Ändå fortsätter skogsbruket den storskaliga förändringen av landskapet i hög takt. Dessutom ökar trycket på uttag av skogsråvara vilket driver intensifieringen ännu längre, exempelvis till ökad gödsling, dikning, stubbrytning och användning av främmande trädslag. Sveriges riksdag och regering måste vända detta ohållbara utnyttjande av skogen, skriver föreningarna.

LÄS ÄVEN: • En tredjedel av världens ”skyddade” natur påverkas starkt av människor

För att göra Sveriges skogsbruk mer hållbart ställer BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen, Naturfotograferna /N och Skydda Skogen fyra krav:
• Gör skogsbruket verkligt hållbart och låt staten visa vägen i de statligt ägda skogarna.
• Skydda m
inst 20 procent av den produktiva skogsmarken, som Sverige lovat FN.
• All skog med höga naturvärden ska skyddas från skogsbruk.
• Samla in mer kunskap 
om skogar med särskilt höga naturvärden.

Källa och mer läsning: DN Debatt

Mer att läsa