Gå till innehållet

Naturorganisationer: Därför är biobränsle inte en realistisk lösning för flyget

Kraftvärmeanläggning i Skellefteå, som drivs på biobränslen. Foto: Mattias HedströmEget arbete, CC BY-SA 2.5, Länk

Från flera politiska partier låter det som att vi kan fortsätta flyga som vi gör idag. Vi behöver bara byta till biobränsle. Men det är inte en realistisk lösning. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden förklarar varför. 

Vi flyger allt mer och det tycks bara bli billigare att flyga. Det beror enligt David Kihlberg, tillförordnad klimatchef på Naturskyddsföreningen, på att flyget inte betalar för sin klimatpåverkan. 

– Tanken att förorenare ska betala gäller för bilar, men flyget slipper undan. Den absolut viktigaste subventionen är att flyget inte betalar koldioxid- och energiskatt på bränslet. Flygresor utomlands är momsbefriade och inrikesresor har den minsta momssatsen. Dessutom subventioneras många flygplatser, förklarar han.

LÄS ÄVEN: • EUs bilister tankar allt mer palmolja till följd av direktiv om förnybar energi

Är det här något som vi skulle kunna ändra nationellt eller måste det gå via EU?
– Både och. En del kan vi göra i Sverige, en del måste göras i EU eller globalt. Chicagokonventionen gör det svårt att beskatta flyg, men moms kan vi införa och det är faktiskt något EU-kommissionen uppmuntrar. Det finns också alternativa sätt att låta flygindustrin betala för sina utsläpp. Flygskatten är ett sådant sätt. Det är inte perfekt men en bra åtgärd, givet regelverket.

Samtidigt som flyget aldrig varit billigare än nu är kostnaden för klimatet högt. Att minska flygandet anges av alla miljöorganisationer som bland det viktigaste vi som privatpersoner kan göra för att minska klimatförändringarna. En annan lösning som ofta lyfts fram av många politiska partier är att flygen ska gå över till biobränsle.

LÄS ÄVEN: • Svenska miljöorganisationernas brev till EU: Bioenergi-policyn måste skärpas

– Det är en väldigt bekväm och tilltalande lösning eftersom vi inte behöver ändra något. Men tyvärr så är det inte sant. Det kommer inte gå att gå över till biobränsle, säger David Kihlberg.

En liten pusselbit som inte räcker
Han menar att biobränsle är en del av lösningen, men absolut inte hela. Biobränsle påverkar också klimatet och det finns inte tillräckligt.

– Huvudproblemet är att vi flyger så mycket. Alla som tar fram biobränsle som lösningen räknar med att det finns obegränsat med biobränsle, men redan idag importerar vi i Sverige merparten av biobränslet, bland annat i form av palmolja. Vi kan öka produktionen, men inte så mycket. Det är redan kris i den svenska skogen och den räcker inte till att ersätta flygbränslet. Biobränsle är en pusselbit, men inte hela lösningen. Vi måste minska vårt flygande.

LÄS ÄVEN: • Biobränsle i flygplan – dödsstöt för regnskog och klimat

Går det inte att producera biobränsle från andra håll än ur skogen?
– R
estprodukter från jordbruk används också och det går att få ut en del, men inte så att det kan ersätta det fossila bränslet. Det är ännu en pusselbit, men inte tillräckligt.

David Kihlberg berömmer partierna för deras förslag, men anser att de missar det viktigaste.

– Det finns många bra förslag från partierna i form av flygskatt, kvotplikt för biodrivmedel, miljödifferentierade landningsavgifter och att forska på bättre flygplan, men det är konstigt att det bråkas om vilket av dessa förslag vi ska införa. Inget av dem är tillräckligt för att bryta trenden. Det enda ansvarsfulla är att införa alla förslag. Det är naivt att tro att något enskilt förslag ska lösa problemet. 

Världsnaturfonden delar uppfattningen
Världsnaturfondens klimatexpert Ola Hansén delar David Kihlbergs uppfattning. Han lyfter också en annan problematik. Det är inte bara flyget som vill använda biobränslet.

– Det är många sektorer i Sverige som vill komma åt biomassan som resurs. Mer än vad som finns tillgängligt. Om det ska gå till flyget måste vi ta bort det från andra delar. Samtidigt anser vi att framställningen av biobränsle måste vara baserat på hållbart skogsbruk, vilket ofta inte är fallet idag.

De restprodukter från skogsindustrin som kan bli biobränsle för flyget används redan idag, i stor utsträckning i pappersindustrins egen energiproduktion.

LÄS ÄVEN: • Biobränsle får hård kritik från BirdLife

– Alla branscher kan inte öka biobränsleanvändningen, biobränslet måste gå till de sektorer där det gör mest nytta och där är flyget viktigt eftersom elektrifieringen av flygflottan kommer ta tid. Det är exempelvis mycket lättare att elektrifiera bilarna, säger Ola Hansén.

Svenskar är värstingar i flygligan
Han menar också att det är viktigt att Sverige visar att det är möjligt att minska utsläpp på alla sätt. Då håller det inte att vi är beroende av importerat biobränsle.

– Vi måste flyga mindre. I Sverige flyger vi sju gånger mer än genomsnittet i världen och flygbranschen växer snabbt både i Sverige och globalt, med allt större utsläpp som följd. Det skiljer den från andra branscher. 

Mer att läsa