Gå till innehållet

Naturjobb: Axel Henckel, Sportfiskarna

I en artikelserie frågar vi kända och okända personer som jobbar med natur om deras arbete, utbildning och syn på naturen.

Axel Henckel på Sportfiskarna. Foto: Privat

Axel Henckel på Sportfiskarna. Foto: Privat

Namn?
– Axel Henckel

Ålder?
– 28 år

Yrke?
– Jurist på Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna).

Hur länge har du jobbat som det?
– Drygt ett år

Vad består dina arbetsuppgifter av?
– Som jurist på Sportfiskarna svarar jag för våra engagemang i tillståndsmål och tillsynsärenden. I praktiken handlar det om att verka för att vattenkraften vid prövning anpassas så att Sverige ska kunna nå de av riksdagen satta miljökvalitetsmålen och de från EU beslutade miljömålen i ramdirektivet för vatten. Ett annat ämne som engagerar är att anpassa rensningar i känsliga vattendrag för att avvattna mark. Reglerna kring detta tar inte hänsyn till akvatiskt liv i någon större utsträckning idag. Arbetet består också av att serva våra biologer med sakkunskap i deras kontakt med myndigheter när Sportfiskarna ansöker om att få göra åtgärder. Sportfiskarna arbetar exempelvis med att restaurera strandängar längs med Östersjökusten så att våtmarker bildas där bland annat gädda kan leka. Positiva bieffekter är ett ofta ökat fågelliv och ökad näringsretention.
Andra delar i arbetet handlar om att driva egna projekt; en dammutrivning i Nynäshamns kommun har varit på agendan liksom en förstudie om fria vandringsvägar i vattendrag i Gävleborgs län. Utöver detta handlar en del av arbetet om att svara på remisser, biträda organisationen i arbetet med olika utredningar, arbeta med Sportfiskarna Stiftelse för Östersjölaxen och på ett övergripande plan verka för livskraftiga bestånd i friska vatten.

Vad har du för utbildning?
– Jur. kand. från Uppsala universitet, ett års studier vid Université Panthéon-Assas Paris II med mera.

Vad har du jobbat med tidigare?
– Mitt nuvarande arbete är mitt första efter examen.

Vad är viktiga egenskaper för att klara ditt jobb?
– Förutom god sakkunskap om regelverken i Sverige och EU menar jag att det är viktigt att självständigt kunna analysera reglerna – man måste kunna ge nya perspektiv på en redan genommald fråga. Sedan måste man även förstå de grundläggande biologiska sambanden.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med detta i tio år till?
– Möjligt, samtidigt är det mitt första arbete efter examen. Emellanåt kan man behöva vidga vyerna.

Genomsnittslönen i Sverige ligger på ungefär 28 400 kr/mån enligt SCB. Ligger du under, över eller ungefär vid den summan?
– Något under.

Vad är den viktigaste naturpolitiska frågan enligt dig?
– På ett övergripande plan måste vi bli bättre på att värdesätta gemensamma resurser, vare sig det rör sig om atmosfär, fisk i havet eller levande forsar. Ett värdesättande behöver dock inte betyda att allt måste kvantifieras i kronor och ören. Exempelvis är det knepigt att värdera ett fungerande strömvatten i monetära termer. Samtidigt kan man räkna på hur många kWh en exploatering genom vattenkraftsutbyggnad skulle ge. Att det senare går att ange mer precist ska inte hindra oss från att värdesätta det förra.

Hur njuter du helst av naturen?
– Gärna genom springtur eller vandring.

Vilket är ditt favoritnaturställe i Sverige?
– Svårt att säga. Besökte Gotska Sandön i somras och det var en speciell plats.

Vilket är ditt favoritdjur/favoritfågel?
– Kan ärligt talat inte säga att jag har en favorit eller ens en favoritlista. Däremot kan jag fascineras av till exempel asp och mal (fiskarna alltså!) de är särpräglade och hotade, inte minst på grund av fysisk påverkan av våra vatten.

Mer att läsa