Gå till innehållet

Naturföreningar lämnar Skogsstyrelsens samverkan

Enligt naturorganisationerna tycker företrädare för skogsindustrin inte att är så motiverande att utvecklingen av miljömålet Levande skogar går åt fel håll. Foto: Erik Hansson

Naturskyddsföreningen och WWF lämnar Skogsstyrelsens samverkansprocess och levererar hård kritik mot upplägget där skogsbrukets synpunkter väger tyngst. Naturföreningarna anser att processen riskerar att “urholka uppföljningen av miljömålet Levande skogar”.

Det var under 2021 som Skogsstyrelsen inledde en samverkansprocess om miljömålet Levande skogar. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF skriver hos Altinget att anledningen var att skogsnäringen ansåg att det inte är motivationsskapande för deras arbete att det varje år visat sig att utvecklingen av miljömålet går åt fel håll. Miljötillståndet i skogen förvärras och trenden för miljömålet är negativ.

Naturföreningarna menar att processen resulterat i “otydliga förslag med låg ambitionsnivå” som inte kommer vända den negativa utvecklingen för den biologiska mångfalden och som riskerar ge en missvisande bild av utvecklingen i miljön.

– Men det som oroar oss mest är risken att resultatet av samverkansprocessen kommer att förändra uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande Skogar. Det återspeglas inte minst i det faktum att flera deltagande aktörer, som exempelvis Holmen, LRF och Norra Skog, framfört att de menar att de ”gröna stegen” bör vara det huvudsakliga sättet som skogsbrukets miljöarbete följs upp på i miljömålsuppföljningen, skriver WWF och Naturskyddsföreningen.

Nu väljer naturorganisationerna att hellre lämna samverkansprocessen än att “bidra till att urholka miljömålet Levande skogar”.

Källa: Altinget

Mer att läsa