Gå till innehållet

Naturföreningar i Sverige och Norge: Förbjud blyammunition

Bly

Sveriges kungsörnar drabbas hårt av blyförgiftning. Foto: Niclas Ahlberg 

Norsk Ornitologisk Forening har skickat in ett förslag till den norska regeringen om att förbjuda användningen av blyammunition. Det har även BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF gjort i Sverige.

2005 fattade Norge beslut om ett förbud av produktion, import, export och användning av blyhagel. Beslutet fick omedelbart positiva effekter enligt föreningen. Tio år senare, i februari 2015, upphävde Stortinget förbudet. Det blev nu tillåtet med blyhagel i jakt på utvalda arter som inte framför allt lever i våtmarker.

Detta trots att Miljødirektoratet, Norges motsvarighet till Naturvårdsverket, rekommenderade ett fortsatt förbud och kunde presentera ny forskning om skadeeffekterna för bly.

LÄS ÄVEN: • Krönika: Nu måste bly förbjudas i jaktammunition

Efter 2015 har Norge återigen sett problem med blyets påverkan i naturen. 55 procent av de totala blyutsläppen i Norge kom från blyammunition 2015. Norsk Ornitologisk Förening kräver återigen att det införs ett blyförbud.

– Handlingsförlamning är ohållbart, och NOF, tillsammans med våra politiska allierade i det här fallet, kommer att fortsätta att pressa myndigheterna så att vi ändrar beslutet att tillåta blyammunition. Blyammunition hör hemma på den historiska skräpkorgen, skriver föreningen i ett uttalande.

Även i Sverige är motståndet mot blyammunition kompakt bland naturföreningarna. BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF anser att Sverige, i likhet med Danmark och Nederländerna, “inför ett totalt förbud mot användning av bly i samband med jakt”.

LÄS ÄVEN: • Blyammunition slår hårt mot kungsörnar

– En orsak till vår absoluta inställning är att många djur, inte minst fåglar, skadeskjuts och sedan (av)lider av blyförgiftning. En annan anledning är att en ansenlig mängd djur, eller delar av djur, som fällts med blyammunition lämnas kvar i naturen och sedermera blir uppätna av andra djur och fåglar, med blyförgiftning som följd. Vidare är hönsfåglar och andra landlevande fåglar utsatta genom direkt intag av blyhagel. Bly utgör också hälsorisker för människor när det frigörs i vatten. Verksamheter som bidrar till att gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus för bly riskerar att överskridas får inte tillåtas, skrev föreningarna i ett gemensamt brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog 2017.

LÄS ÄVEN: • Förbud mot blyammunition räddar kondor

Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige, berättar att regeringen avvaktar utkomsten av den pågående EU-konsultationen gällande ett EU-förbud mot användning av blyhagel vid våtmarker.

– Oavsett resultatet därifrån kommer vi att fortsätta verka för ett totalförbud. Dock lär det sannolikt dröja länge innan jaktlobbyn ger vika i denna fråga, säger Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.

Källa: Norsk Ornitologisk Forening 

 

Mer att läsa