Gå till innehållet

Naturfilm: Rovfåglarnas mesta flyttare samlas i miljonflockar

Amurfalkarna är rovfåglarnas långflyttare. Sändarförsedda individer har flugit från Indien till Somalia nonstop i fem dagar och tio timmar. En sträcka på 560 mil. På vägen samlas de i enorma mängder, vilket kan ses i följande film från BBC:

Klicka här om du inte kan se filmen.

Mer att läsa