Gå till innehållet

Naturfilm: Forskare studerar spindeldjurs navigationsförmåga

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=eUoFegXxmfo”]

Amblypyger tillhör klassen spindeldjur; men de är inte spindlar, utan utgör en egen ordning (Amblypygi). Liksom spindlar har de åtta ben, men det första benparet fungerar som sinnesorgan och används inte för att gå med. På så sätt kan amblypygen lukta och känna sig fram.

Forskarna Verner Bingman och Daniel Wiegmann undersöker just nu amblypygers fantastiska navigationsförmåga. Under arbetet samlar forskarna in djuren i den täta regnskogen i Costa Rica och utrustar dem med radiosändare. Sedan flyttar de djuren tio meter bort från trädet de fångades. Bingman och Wiegmann kan med hjälp av sändarna se att amblypygerna i princip alltid återvänder till deras ”egna” träd där de först hittades. De lyckas alltså navigera sig fram i den täta, mörka regnskogen från ett nytt okänt område. Men hur gör de?

Det verkar som att det första benparet är avgörande för amblypygernas navigation. När forskarna målade över benen med nagellack för att tillfälligt blockera deras lukt och känsel, så lyckades inte amblypygerna längre hitta hem.

– Navigationsförmågan hos amblypyger sitter i en otroligt liten hjärna, om man ska vara ärlig, förklarar Bingman. Men det är väldigt, väldigt spännande att undersöka hur ett sådant fantastiskt navigationssystem kan evolvera trots att de här djuren har ett sådant simpelt nervsystem, säger Bingman.

Källa: National Geographic

Mer att läsa