Gå till innehållet

Naturdokumentär om Storbritanniens största skog

Storbritanniens största skog skildras i en ny naturdokumentär som visar intressanta skillnader mot den svenska naturen.

Storbritannien består till 70 procent av uppodlad jordbruksmark. I Sverige är ungefär en lika stor yta skog eller trädplantager. Det är värt att ha i åtanke när man tittar på naturdokumentären “Inside the Forest” som i fyra delar skildrar Storbritanniens största skogsområde Kielder Forest. I ett så exploaterat land är Kielder Forest något unikt och 2013 utsågs den till exempel till Storbritanniens enda internationella Dark Sky Park eftersom det är så pass lite ljusföroreningar i närheten att stjärnorna syns tydligt.

Skogen planterades efter första världskriget för att förse landet med timmer. Många arbetslösa gruv- och skeppsvarvsarbetare runt om i landet kom till området nära gränsen till Skottland för att arbeta med skogsplantering. Snabbt förändrades det betade hedlandskapet till vad efterkrigssamhället enbart tänkte på som en timmerresurs. Men under årens gång förändrades synen på de uppväxande träden. På 1960-talet höjdes allt fler röster om att skogen var viktig även av andra anledningar än för skogsbruket och idag tas även hänsyn till miljöaspekter och friluftslivet samtidigt som Kielder Forest ska förse samhället med timmer. 25 procent av landets virke kommer nu från området.

Pressbild på Inside the Forest.

Kielder Forest är en udda skapelse på flera sätt och det är knappast ett exempel på exemplarisk naturvård. 75 procent av ytan planterades till exempel med sitkagran, som inte är en inhemsk art i Storbritannien. Träden avverkas dessutom med kalhyggesbruk, men det har börjat ändras och en allt större andel plockhuggs numera. Kalhyggena återplanteras inte bara som monokulturer med en art, utan med en blandning av flera olika trädslag – både barr- och lövträd. Det har också grävts en enorm damm i området som fungerar både för dricksvatten och som livsmiljö åt områdets djurliv.

I dagsläget börjar delar av skogarna närma sig att bli 100 år och många arter har lockats till den relativt ostörda naturen. Ungefär hälften av Englands hotade population av ekorrar bor till exempel i området. Här klarar de av konkurrensen från den invasiva grå ekorren som planterades in i landet. Med så många ekorrar har även mården hittat hit, en art som en gång utrotats i Storbritannien, precis som britterna gjort med varg, björn, järv och lodjur. Det har också häckat fiskgjusar hela 14 år i rad i det varierade området, som långt ifrån bara består av skogar.

Det finns med andra ord gott om möjligheter för “Inside the Forest: Seasons of Wonder” att lyfta problemen och möjligheterna med en natur som skapats av människan och som kontrolleras relativt hårt av oss. Kielder Forest är ett intressant exempel på ett sådant naturområde. En del av det tas upp i de fyra delarna och det ger ett välbehövligt djup till resten av innehållet som domineras av exempelvis slow motion-sekvenser på hoppande ekorrar och dykande kungsfiskare eller svepningar över en natur som både känns igen från Sverige, men som också skiljer sig en hel del. Skogar som är knappt hundra år gamla börjar såklart locka en hel del arter, inte minst i kombination med det övriga landskapet av hedar, bäckar och sjöar som skapar variation. Men det kommer dröja århundraden innan de lite mer kräsna arterna hittar till Kielder Forest och i många sekvenser slås man av hur lite död ved som finns i skogarna.

Att omvandla ett historiskt, betat hedlandskap till ett skogslandskap som till stora delar består av trädplantage är inte oproblematiskt med tanke på den biologiska mångfalden och det hade inte skadat med mer diskussioner om det i programmen. Även hur skogslandskapet förvaltas, hur främmande arter påverkar ekosystemen och hur det fungerar med skogsbruk i ett skogsområde som i dagsläget tar så stor hänsyn till biologisk mångfald och friluftsliv vore intressant att höra mer om. Men som en vacker introduktion till ett intressant och i slutändan relativt lyckat naturexperiment är “Inside the Forest” klart sevärd.

• “Inside the Forest: Seasons of Wonder” är en miniserie på fyra avsnitt och finns att streama på BritBox.com. Streamingtjänsten har en fri testperiod på sju dagar.

Mer att läsa