Gå till innehållet

Nästan varannan fågel i världen minskar i antal

Smutsgamen är klassad som starkt hotad och drabbas framför allt av förgiftning, brist på föda och mänskliga störningar. Foto: T. R. Shankar Raman, CC BY-SA 4.0

En ny global studie från flera universitet visar att många av världens 11 000 fågelarter minskar i antal. Eftersom fåglar är en bra indikator för hur det går för många andra arter är det ett oroväckande resultat.

Studiens huvudförfattare Alexander Lees, universitetslektor vid Manchester Metropolitan University i Storbritannien och forskningsassistent vid Cornell Lab of Ornithology, säger att de nu ser de första tecknen på en ny våg av utdöenden av kontinentalt spridda fågelarter.

Forskarna upptäckte att ungefär 48 procent av världens fågelarter antingen säkert eller troligen minskar i antal och att bara 6 procent har en ökande populationstrend. För 7 procent är läget okänt och för 39 procent är populationen stabil. Huvudorsakerna till nedgången är förlusten av livsmiljöer, överexploatering (exempelvis jakt) och klimatförändringar.

– Fågelpopulationernas öde är starkt beroende av att man stoppar förlusten och försämringen av livsmiljöer. Detta orsakas ofta av efterfrågan på resurser. Vi måste bättre överväga hur råvaruflöden kan bidra till förlusten av biologisk mångfald och försöka minska människans fotavtryck på naturen, säger Alexander Lees.

En av forskarna bakom den nya studien, naturvårdsforskaren Ken Rosenberg från Cornell Lab, har i en tidigare studie visat att antalet fåglar i USA och Kanada minskat med nästan 3 miljarder individer.

– Efter att ha dokumenterat förlusten av nästan 3 miljarder fåglar bara i Nordamerika var det skrämmande att se att samma mönster av populationsminskning och utrotning förekommer globalt. Eftersom fåglar kan användas som väldigt tydliga indikatorer på miljöhälsa vet vi att deras minskning signalerar en mycket större förlust av biologisk mångfald och därmed ett hot mot människors hälsa och välbefinnande.

För att stoppa minskningen anser forskarna att det behövs skydd av fler naturområden, lagar som stöder hållbart nyttjande av resurser och att både regeringar och samhällen tar sitt ansvar.

Källor: Cornell university och Annual Review of Environment and Resources

Mer att läsa