Gå till innehållet

Nästan 1 miljon underskrifter för att FN ska ta upp naturens rättigheter

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar 

ar naturen egna rättigheter eller är den bara ett rättslöst objekt underordnad människan? En allt starkare rörelse världen över och nästan en miljon underskrifter anser att det är dags att lyfta frågan om naturens rättigheter i FN:s generalförsamling. 

Skriv under för naturens rättigheter här!

Ecuador, Colombia, Bolivia, Indien och Nya Zeeland har redan gett sin natur, eller åtminstone delar av den, rättigheter. I Nya Zeeland innebär det bland annat att en nationalpark har rätt att stämma personer eller företag som orsakar skada i naturen.

LÄS ÄVEN: • Naturområden ges samma lagliga rättigheter som personer

Nu hoppas en internationell rörelse att FN ska ta upp frågan om en deklaration om naturens rättigheter i generalförsamlingen. En av de som driver frågan är Pella Thiel. Hon är aktiv i bland annat Omställningsnätverket, Lodyn, Rädda Regnskog och End Ecocide Sverige, samt koordinerar nätverket Naturens rättigheter i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Schimpansers rättigheter testas i domstol

– Det finns ett FN-initiativ, Harmony with Nature, som verkar för naturens rättigheter. Igår släpptes den nionde rapporten från Harmony of Nature och den ska diskuteras i Generalförsamlingens möte i höst. I år firas också 70-årsdagen för deklarationen om de mänskliga rättigheterna, och ett av de tydligaste stegen för naturens rättigheter vore att skapa en motsvarande deklaration för naturens rättigheter, ett förslag som funnits sedan 2010. Med en miljon namn bakom en sådan deklaration skulle FN:s generalförsamling ta upp frågan, säger Pella Thiell.

Hur skulle det påverka samhället om naturen gavs rättigheter?
– Hela vår civilisation vilar på antagandet om människan som alltings mått och medelpunkt. Naturens rättigheter utmanar den världsbilden genom att utgå ifrån att allt levande har ett existensberättigande, utöver dess eventuella nytta för människor. Därför ställer idén att naturen också har rättigheter mycket av det vi gör och tänker på ända, och det är det som gör den intressant. Hur skulle exempelvis ett skogsbruk se ut om vi tog skogens rättigheter och intressen i beaktande? Jordbruket?

Varför är det här en viktig fråga för dig?

– Det blir allt tydligare att vi står inför en stor omställning i samhället, där vi antingen fundamentalt ändrar hur vi kollektivt agerar i världen, eller får leva med konsekvenserna av att vi inte gör det. Jag tror att ett mänskligt samhälle i harmoni med naturen är möjligt, och naturens rättigheter är det mest kraftfulla ramverket jag har sett för att styra i den riktningen. Vi ser idag hur mänskliga rättigheter systematiskt kränks då ekosystem förändras och degraderas och de konflikter som följer på det. Det är dags att inse att de mänskliga rättigheterna är helt beroende av att naturen också har rättigheter.

Skriv under för naturens rättigheter här.

Läs mer hos naturensrättigheter.se

Mer att läsa