Gå till innehållet

NASA: Regnskogar absorberar mer koldioxid än man trott

s regnskog. Foto: Lisa Sihlberg

Regnskog. Foto: Lisa Sihlberg

I en ny studie av NASA visas att regnskogar absorberar långt mer koldioxid än vad många forskare trott. Av världens skogars absorption på 2,5 miljarder ton står de tropiska skogarna för hela 1,4 miljarder ton eller 56 procent.

Enligt den utförliga rapporten från NASA tar skogar och annan vegetation i dagsläget upp ungefär 30 procent av människans koldioxidutsläpp med hjälp av fotosyntesen. Om fler regnskogar skulle skövlas så skulle den globala uppvärmningen gå snabbare. Det är enligt David Schimel på NASA första gången som den globala påverkan av koldioxidutsläpp och skogar utreds ordentligt.

Människans koldioxidutsläpp gör förvisso att skogar växer snabbare, men ett varmare klimat leder till mindre tillgängligt vatten och ökad risk för skogsbränder. Skogsbränder används också i tropikerna för att göra jordbruksmark av regnskog. Dessa eldsvådor stoppar inte bara koldioxidabsorptionen, de släpper också ut stora mängder koldioxid i atmosfären. Därför är regnskogsskövlingen extra viktig att stoppa.

Källa: Science Daily

Mer att läsa