Gå till innehållet

Närstående marin industriell revolution hotar haven

Öresvin. Foto: NASA via Wikimedia

Öresvin. Foto: NASA via Wikimedia

En grupp forskare menar i en ny rapport att samma händelseförlopp som ledde till massutrotningar av vilda djur på land nu även är på väg att ske med havets fauna. De menar att vi nu står inför en motsvarande industriell revolution under havsytan och att det marina livet står inför en stor utmaning de närmaste 100 åren.

– Allt pekar på att vi är i början på en marin industriell revolution. Vi förbereder oss i haven på att återskapa den apokalyps för vilda djur som vi iscensatte på land, berättar en av forskningsrapportens författaren Steve Palumbi på Stanford University.

När den industriella revolutionen skedde på land under 1800-talet började människan mass-avverka skog och utöka antalet gruvor så till den grad att många arter utrotades. Till havs fortsatte dock exempelvis fisket vara relativt småskaligt. Det håller dock på att ändras.

Steve Palumbi berättar om flera stora nya hot mot havens djurliv. Det finns fabrikliknande farmer i vattnet där tonfiskar föds upp som boskap, räkfarmer som äter upp mangroveskogar i samma takt som jordbruk på land konsumerar skogar, en starkt växande gruvnäring på havsbotten och över 200 meter långa satellit-guidade fiskebåtar och långrevsfiske med 150 km långa linor som dammsuger haven på liv. Dessutom hotas det marina livet av klimatförändringar som enligt rapporten drabbar havens fauna hårdare än landlevande djur.

I dagsläget mår haven fortfarande relativt bra enligt forskarna, men den närmaste tiden kommer vara avgörande. För att skydda haven från denna troliga utveckling nämner forskarna att vi måste skapa större marina reservat och effektivare regler för att minimera skador på det marina djurlivet som existerar i de enorma områdena mellan reservaten.

– Vi kan göra samma misstag till havs som vi gjorde på land eller så kan vi kollektivt bestämma oss för en annan och bättre framtid för våra hav, avslutar medförfattaren Robert Warner.

Läs mer:
Nedbrytbara fiskeredskap förhindrar spökfiske.
Fler artiklar om marina naturreservat.

Källa: Science Daily

Mer att läsa