Gå till innehållet

När våra barn är gamla har 3000 öar försvunnit i Stockholms skärgård

Skärgårdsmiljö. Foto: Maths Nilsson

Klimatförändringarna gör att havsnivån höjs. Redan år 2100 kan uppemot 3000 öar i Stockholms skärgård helt försvinna under ytan enligt forskaren Alma Strandmark på Stockholms universitet, som nyligen disputerat.

Förutom att tusentals av skärgårdens ungefär 12 000 öar kommer att försvinna under ytan, räknar Alma Strandmark med att havsnivåhöjningen främst kommer påverka strandängar i grunda vikar där även artrikedomen är stor. Dessutom är det i dessa områden som människor helst vill bygga bryggor och badplatser.

LÄS ÄVEN: • Havsnivån stiger tre gånger snabbare än under 1900-talet och takten ökar

– När havsnivåerna höjs kommer troligen intressekonflikten intensifieras mellan att bevara dessa vikar och husägare som till exempel vill bygga bryggor, säger Alma Strandmark.

Havsnivåhöjningen förväntas också påverka hela ekosystemet i skärgården. När öarna försvinner kommer även spindlar och skalbaggar minska eftersom de ofta bor i blåstång på stränderna. Blåstången kommer troligen bli allt mer sällsynt i framtiden även på grund av en minskande salthalt i Östersjön. Spindlarna och skalbaggarna är i sin tur föda för strandfåglar. Det kan göra att färre fåglar överlever i skärgården och eftersom strandfåglar spelar en viktig roll när det gäller att sprida pollen kan även växter påverkas på flera sätt än att dränkas av en högre havsnivå.

Källa: Stockholms universitet

Mer att läsa