Gå till innehållet

När invasiva råttor försvinner räddas havsfåglar och korallrev

Sottärna – en av arterna som lever på Chagosöarna och som gynnas när invasiva råttor försvinner. Foto: By Duncan Wright, USFWS – Own work, Public Domain, Link

En ny studie som publicerades i tidskriften Nature visar att utrotandet av invasiva råttor på fågelöar får positiva konsekvenser som tidigare inte var kända. Förutom att fågelpopulationerna återhämtar sig hjälps även omkringliggande korallrev.

Världens havsfåglar har drabbats hårt av att råttor följt med när människor gått i land på fågelöar. I en ny studie beräknas havsfågelpopulationerna ha minskat med 90 procent på tempererade och tropiska öar på grund av att råttor äter ägg, ungar och till och med vuxna fåglar som inte är vana vid att behöva försvara sig mot råttorna.

LÄS ÄVEN: • Största förbättringen för hotade arter i Australiens historia när fågelö rensats på djur

Studien, som gjordes vid Chagosöarna i Indiska oceanen, visade också att havsfåglarna har en stor positiv påverkan på omkringliggande korallrev och på öarna där de bor. Fåglarna hämtar näringsrik fisk till havs och deras avföring fungerar sedan som gödsling både på öarna och för korallreven i närheten.

LÄS ÄVEN: • Korallrev halverar skador från översvämningar

Några av öarna var fria från råttor, andra hade stora populationer av svartråttor, som troligen varit där sedan 1600- eller 1700-talet. Forskarna kunde därmed undersöka skillnaden mellan sex råttfria öar och sex som hade svartråttor. De fann att öar utan råttor hade betydligt mycket mer kväve i marken och i havet runt omkring. Detta gynnade små alger, filtrerande svampdjur och korallrev. Även fiskar påverkades tydligt. Runt råttfria öar fanns det ungefär 50 procent mer fisk sett till deras vikt.

LÄS ÄVEN: • Fågelön Sydgeorgien är äntligen fri från råttor

Studiens huvudförfattare, Nick Graham, som är professor vid Lancaster University i Storbritannien:
– Resultaten av den här studien är tydliga. Råttutrotningen bör vara en högprioriterad insats på havsöar. Det gynnar ekosystemen och förbättrar korallrevens produktivitet och funktioner genom havsfåglarnas näringstillförsel. Det kan göra att dessa korallrev och deras ekosystem överlever i framtiden.

LÄS ÄVEN: • Ny stor studie: Världens korallrev beroende av minskade utsläpp

BirdLife International har utsett Chagosöarna till ett “Important Bird Area”, viktigt fågelområde, eftersom det är av internationell betydelse för fåglar och biologisk mångfald, samt eftersom det är ett både viktigt och lämpligt område att bevara.

Källa: Nature och Science Daily

Mer att läsa