Gå till innehållet

Näbbdjur minskar kraftigt i antal – måste skyddas

Näbbdjur. Foto: KlausFlickr: Wild Platypus 4, CC BY-SA 2.0, Link

Det går dåligt för det märkliga näbbdjuret. Enligt en ny rapport har artens lämpliga livsmiljöer i Australien minskat med 22 procent på 30 år och på vissa håll i landet har antalet individer minskat med så mycket som två tredjedelar.

Näbbdjuret är ett äggläggande däggdjur som liknar en bäver med en stor näbb. De lever i åar med leriga kanter där näbbdjuret gräver sina bon. På natten simmar de runt i vattnet och jagar exempelvis räkor, maskar, småfiskar och fiskägg.

Forskarna bakom den nya rapporten anser att det nu går så pass dåligt för näbbdjuren att de måste få utökat skydd och att de bör listas som “sårbar” istället för “nära hotad” av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Arten har försvunnit från hela 200 000 kvadratkilometer tidigare livsmiljöer, på bara 30 år. Det motsvarar nästan halva Sveriges yta.

Läget blir allt värre
De senaste 50 åren har antalet näbbdjur minskat med “minst 45 till 58 procent” och om ingenting görs tror forskarna att näbbdjuren kan minska i antal med ytterligare mellan 47 och 66 procent till år 2070.

Anledningarna till de minskande livsmiljöerna är klimatförändringar som torkar ut vattendrag, dammbyggen till vattenkraftverk, föroreningar, exploateringar, bevattning av jordbruk med vatten från åarna och att de blir tagna av vilda hundar och rävar. Hoten ser dessutom ut att förvärras i artens utbredningsområde i framtiden enligt rapporten.

Källor: Smithsonian och Australian Conservation Foundation

Mer att läsa