Gå till innehållet

Mystiskt döda fåglar i USA – matning avrådes

Blåskrika är en av arterna som drabbats av den okända sjukdomen. Foto: Amos Oliver Doyle, CC BY-SA 3.0.

De senaste månaderna har det rapporterats om att fåglar dör oförklarligt i framför allt sydöstra USA. Vad det beror på är ännu oklart, men i takt med att situationen tycks lätta något så har också en möjlig förklaring dykt upp.

Fåglarna som hittats har ofta haft svullna ögon och neurologiska problem med dålig balans. Döda fåglar har testats för kända sjukdomar som drabbar fåglar, men man har inte kunnat hitta någon koppling – det tycks vara en okänd smitta. Det verkar dock inte vara en så kallad zoonos som smittar från djur till människor.

Viltvårdare kallar utbrottet för en epidemi och det tycks ha spritt sig till ett område på ungefär 100 mil i sydöstra USA. Det är många olika fågelarter som drabbats och den amerikanska fågelföreningen Audubon Society har rekommenderat att folk tills vidare slutar mata fåglar och ställer undan fågelbad eftersom det möjligen kan sprida smittan ytterligare när många fåglar samlas på begränsad yta.

De senaste dagarna eller veckorna verkar utvecklingen dock ha vänt något. Audubon Society of Western rapporterar att problemet har avtagit.

De rekommenderar dock fortfarande inte fågelbad och fågelmatningar för säkerhets skull. Det gör även United States Geological Survey.

Cornell Wildlife Health Lab vid Cornell University har också lugnande nyheter. De säger till Ithaca Times att smittspridningen minskat och de tror också sig ha hittat en koppling – cikador.

Koppling till sjuttonårscikador?

För första gången på 17 år fick USA i år se en massförekomst av så kallade sjuttonårscikador. Genom att jämföra data mellan förekomsten av drabbade fåglar och var de miljontals cikadorna dykt upp så har de hittat en tydlig koppling. Cikadorna dök upp i mitten av maj. Ungefär en vecka senare hittades de första sjuka fåglarna. Den geografiska utbredningen stämmer också överens och smittan spreds inte till angränsande delstater där det inte fanns några sjuttonårscikador. Sist, men inte minst, i takt med att cikadorna dött har också sjukdomen minskat kraftigt.

Det är bara en teori och några bevis har ännu inte hittats, men det samlas in cikador som hittas i närheten av döda eller sjuka fåglar för att se om det går att hitta något samband.

Stormy Gibson vid Ohio Wildlife Center säger till Wildlife Society att även om orsaken till utbrottet är okänd och även om det verkar som att spridningen minskat så finns det all anledning att påminna oss om vilken påverkan ekologiska samspel, människors hälsa och djurs hälsa har på hur zoonoser sprids och uppstår.

Studier har visat att förstörd natur, djurmarknader och köttindustri ökar risken för virusutbrott och att förstörelsen av naturen även leder till värre pandemier.

Läs även:
17 år sedan sist – nu får USA uppleva massförekomst av cikador

Källor: All About Birds, Deutsche Welle, Wildlife Society och The Guardian

Mer att läsa