Gå till innehållet

Mystisk massdöd av harar i Norge

Skogshare. Foto: Åsa Berndtsson, CC BY 2.0

Ungefär 100 döda harar har hittats i Norge på kort tid och det är ännu oklart vad de dött av, men misstankar finns.

Fynden har gjorts i Vesterålen i nordvästra Norge och har kommit in från privatpersoner från olika platser där de hittat så många som fem eller nio döda skogsharar på sina tomter. Påfallande många av de ungefär 100 dödsfallen har varit unga harar. Det misstänktes direkt bero på harpest, men de första obduktionerna från Veterinærinstituttet i Norge visade att så inte var fallet.

Landsbruksrådgivaren Harald Andersen säger till NRK att det istället kan vara kaningulsot, en väldigt smittsam och dödlig sjukdom som framför allt drabbar kaniner och som upptäcktes hos vildlevande kaniner för första gången i Norge 2021.

Sjukdomen smittar både via direktkontakt mellan djur, men även indirekt, exempelvis via avföring, blod, saliv och urin. Dessutom kan kaningulsot spridas med insekter som mygg eller knott eller via utrustning, hö eller foder eftersom viruset överlever även utanför värddjuret. Det har konstaterats att kaniner som dött i naturen fortfarande kan vara smittförande efter tre månader.

Forskaren Hans Christian Pedersen vid Norsk institutt for naturforskning (NINA) säger till NRK att han aldrig hört talas om något liknande.

Prover har nu skickats till Sverige för att försöka reda ut vad hararna drabbats av.

I Norge är skogshare den absolut vanligaste haren, men fältharen har börjat etablera sig i södra delarna av landet. Den är större än skogsharen och har visat sig konkurrera ut sin mindre släkting. I Sverige är skogsharen sedan 2020 rödlistad som “nära hotad”, framför allt på grund av konkurrensen från fältharen, men även hård jakt och klimatförändringarna påverkar. Det var godsägare som planterade ut fältharar i Sverige i slutet av 1800-talet.

Källor: NRK och SVA

Mer att läsa