Gå till innehållet

Myndigheter överens om vikten av stadsnära skogar

Svenska folket uppskattar promenader i naturen. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen har släppt en ny rapport som menar att det krävs bättre skydd och planering av de stadsnära skogarna, eftersom det är känt att skogsvistelse kan få oss att må bättre och minskar stress. Därmed är Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten överens om att det behövs mer stadsnära skogar.

Närheten till gröna miljöer har enligt Folkhälsomyndigheten stor betydelse för att hantera vardagens stress och kan dessutom hjälpa människor med stressymptom. Finska Skogsforskningsinstitutet Metla har också visat att skogsvistelse har en “förvånansvärd inverkan på vårt välbefinnande”. Städer bör därför planeras så att folk har max 300 meter till naturen, anser Folkhälsomyndigheten.

LÄS ÄVEN: • Grönområden gynnar barns inlärning

Förutom att skogsvistelse har ett värde för hälsa och rekreation handlar skogens sociala värden om friluftsliv, turism, upplevelser men också om skogen som ett klassrum och gympasal för barn och elever. I en tid när psykisk ohälsa och så kallade livsstilssjukdomar ökar får dock ofta grönområden stå tillbaka för ny bebyggelse.

– Att gå en skogspromenad har positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Närheten till gröna miljöer som stadsnära skogar har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Men här ser vi att den tätortsnära skogen i viss mån försvinner till förmån för nybyggnation och annan användning. Det finns inga tydliga ekonomiska incitament för kommuner att bevara den tätortsnära skogen, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Studie: Inlärning utomhus har stor betydelse för barns livskvalitet

Skogsstyrelsen föreslår därför att regeringen ska sätta upp mål och pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter, något som även Naturvårdsverket har föreslagit. Det föreslås också en analys om det behövs ställas högre krav på allmänna skogsägare, ta fram officiell statistik kring skogens sociala värden och att öka rådgivningsinsatserna till skogsägarna.

LÄS ÄVEN: • Skogspromenad vanligaste friluftsaktiviten, men många upplever brist på lämpliga områden

I en undersökning från Mittuniversitetet svarade nästan hälften av de tillfrågade i Sverige att de upplever en brist på lämpliga platser eller områden för att ägna sig åt friluftsaktiviteter i den utsträckning de vill.

Tidigare forskning har visat att skog lämplig för återhämtning är över 70 år gammal och över 16 meter hög.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa