Gå till innehållet

Myndighet varnar för extrem brandrisk i hela landet

Skogsbrand. Foto: Public Domain

För första gången någonsin går Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ut med en varning om att det råder extrem brandrisk i hela landet. 

Den långa, varma våren med väldigt lite nederbörd har gjort stora delar av landet extremt torrt och därmed är också brandrisken hög. Så pass hög att MSB för första gången någonsin går ut med en varning till hela Sverige.

– Den här typen av myndighetsmeddelande har vi aldrig gått ut med tidigare. Normalt är det länsstyrelser eller kommuner som utfärdar eldningsförbud, och det råder på många håll i landet, men vi vill förstärka det genom att gå ut med det när nationella myndighetsmeddelandet, säger Jan Wisén, avdelningschef på MSB, till Sveriges Radio.

MSB varnar för att öppen eld vid grillning eller vid användning av maskiner som motorsågar eller röjsågar kan skicka iväg gnistor som kan tända eld på den torra marken. På flera håll i landet har skogsavverkning stoppats på grund av brandrisken.

– I den här situationen ska man inte hålla på med markberedning eller skogsmaskiner där det riskerar att det bli gnistbildning. Det var det som startade skogsbranden i Västmanland 2014 och det var nästan samma väderförutsättningar då som det är nu, säger Jan Wisén till Aftonbladet.

Allmänheten uppmanas också vara uppmärksam på rök eller lukt av röklukt och “hellre larma en gång för mycket”. Larm görs till nummer 112.

Vid brand rekommenderar brandkåren ordningen rädda, varna, larma, släck. Börja med att rädda dig själv och de som är i fara, varna alla som hotas av branden, larma 112 och i sista hand, släck branden om du tror att du klarar det.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa