Gå till innehållet

Muterad kräfta fanns inte för 25 år sedan – tar nu över Europa

För 25 år sedan fanns det inga marmorkräftor (Procambarus virginalis) i världen. Sedan skedde en mutation och idag brottas naturvårdare på flera håll i världen med den nya arten, som anses vara invasiv. Det rapporterar NY Times.

En ny studie har gått igenom marmorkräftans ursprung och härlett det till någonstans i Tyskland för ungefär 25 år sedan. Det är åtminstone det tidigaste fyndet av den nya arten. Någon gång på 90-talet upptäckte privatpersoner som höll kräftor i akvarier att en kräfta kunde fortplanta sig själv och lägga hundratals ägg, på egen hand. Det verkade inte behövas någon hane. Kräftorna blev snabbt populära bland akvarieägare i Tyskland, men när en enda kräfta snabbt kunde bli hundratals verkar privatpersoner ha dumpat dem i naturen. Där klarade de sig bra och förökade sig snabbt.

LÄS ÄVEN: • Invasiv art och snabb evolution har fått snäckgladan att återhämta sig

Idag har arten spridit sig snabbt i Europa och räknas som en invasiv art som hotar inhemska arter. Även på Madagaskar, dit arten anlände 2007, är marmorkräftan ett hot mot andra kräftor. Den har också hittats på Japan och tycks klara sig fint i allt från övergivna kolgruvor i Tyskland till risfält på Madagaskar.

Idag vet forskare att marmorkräftan kan klona sig själv och att den nya arten uppstått av en enda effektiv mutation. Genom att kartlägga marmorkräftans gener kom de fram till att de utvecklats från en kräfta som finns i en flod i Florida och Georgia i USA (Procambarus fallax). Forskarna kunde komma fram till att en av dessa kräftor fick en mutation som gjorde att den kunde klona sig själv genom att befrukta sina egna ägg. Äggen från denna ursprungliga marmorkräfta innehöll enbart honor, som också kunde föröka sig på egen hand.

LÄS ÄVEN: • Från 1 till 1800 på fyra år – invasiv fisk etablerad i Stockholms skärgård

Eftersom det ännu inte finns några vilda populationer av marmorkräfta i USA antas den första, muterade honan ha utvecklats i ett akvarium i Tyskland någonstans.

Det är förbjudet att föra in och ha marmorkräfta i Sverige, men 2012 hittades en del exemplar i Märtstaån norr om Stockholm 2012. Det var världens nordligaste upptäckt av arten, men intensivt fiske stoppade spridningen av arten. Sedan dess har några enstaka fler fynd gjorts i landet.

Källor: NY Times och HaV

Mer att läsa