Gå till innehållet

Danska mullvadar jobbar som arkeologer

Mullvad. Foto: Kenneth Catania via Wikimedia

Mullvad. Foto: Kenneth Catania via Wikimedia

Viborg Museum i Danmark har fått tillåtelse av Kulturstyrelsen att använda mullvadar för att samla in information från historisk intressant mark.

Marken söder om Viborg tros innehålla rester av en fästning från medeltiden och mullvadarna (namnet betyder ungefär jordkastare på äldre svenska) gräver upp små historiska föremål till ytan i sina jordhögar. Arkeologerna vid Viborg Museum kan sedan förutom att undersöka föremålen även analysera jordhögarna och upptäcka var byggnaderna finns under marken.

Jesper Hjermind på Viborg Museum kallar metoden “Moleology” och menar att djuren är lika effektiva som tekniska hjälpmedel.

– Den stora belöningen är att vi inte förstört något i den historiska jorden för att få fram viktig information, säger han.

Metoden har nu presenterats för arkeologer i andra länder som också ställt sig positiva till den, framför allt i områden där det är svårt att få tillstånd att göra stora utgrävningar.

Källa: Politiken

Mer att läsa