Gå till innehållet

Motion om allmän jakt på korp

Korpar. Foto: Marie Gillander

Korpar. Foto: Marie Gillander

Den moderata riksdagsmannen Sten Bergheden lämnade i slutet av september i år in en motion om att införa allmän jakttid på korp i Sverige.

Enligt Sten Bergheden gör korpen “stor skada på övrigt vilt och på tamboskap” och han vill därför att Sverige ska “undersöka möjligheterna att få undantag från EU:s fågeldirektiv, för att kunna öka avskjutningen av korpar”.

I samma motion föreslår även Sten Bergheden att det bör tillåtas åteljakt på björn. Förslagen ska beredas den 25 mars 2014.

Sten Bergheden har tidigare lämnat in en motion om restaureringen av Hornborgasjön.

Mer att läsa