Gå till innehållet

Mossvägg ska förbättra stadsluft och dämpa oljud

På väggen växer bland annat sandraggmossa. Foto: Seyriu-en, CC BY-SA 3.0, 

I Stuttgart i Tyskland ska man på försök bygga en 100 meter lång och tre meter hög vägg täckt av brännmossa och sandraggmossa för att förbättra stadsluften, minska bullret och sänka temperaturen varma sommardagar. Det rapporterar SVT Nyheter.

Beräkningar har visat att tolv kvadratmeter mossvägg filtrerar 73 kilogram luftburna partiklar per år. Hela väggen kommer därmed att ta hand om 1,8 ton partiklar per år. Dessutom kommer väggen minska bullret från den extremt trafikerade platsen och suga i sig skadlig kvävedioxid.

Mossorna som används är brännmossa och sandraggmossa, av det vanliga släktet bladmossor som kan odlas lokalt.

Precis som i många andra städer i Europa har man i Stuttgart problem med förorenad luft och mossväggen ska förhoppningsvis minska partiklarna i luften. Det är första gången lösningen testas i så stor omfattning och effekterna ska testas vetenskapligt under ett års tid. Redan nu har det svenska företaget bakom mossväggen, Greenworks, fått många förfrågningar framförallt från Polen och flera andra europeiska städer testar liknande lösningar.

Källa: SVT Nyheter

Mer att läsa