Gå till innehållet

Möss äter akut hotad albatross – stort problem som nu ska stoppas

Tristanalbatross. Foto: michael clarke, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7416727

Den akut hotade tristanalbatrossen är nära släkt med vandringsalbatrossen. Foto: michael clarke, CC BY-SA 2.0.

Nästan hela världens population av den hotade tristanalbatrossen och mängder av andra havsfåglar lever på den avlägsna ön Gough Island mellan Afrika och Sydamerika. Det gör numera även tusentals husmöss och de äter ungefär 600 000 havsfågelungar per år.

Havsfåglarna som häckar på den avlägsna ön Gough Island har fortfarande inte insett att de små gnagarna utgör något hot mot dem. Därför kan mössen ostört attackera ägg och levande fågelungar. Sammanlagt beräknas de invasiva gnagarna döda 600 000 fåglar varje år enbart på den 91 kvadratkilometer stora ön.

LÄS ÄVEN: • Råttutrotning fick Hawaii-öar att återhämta sig

Det drabbar inte minst den akut hotade tristanalbatrossen, vars 1500-2400 häckande par på Gough Island utgör en stor del av världens population.

LÄS ÄVEN: • Råttö har blivit fågelö

Mössen kom troligen till ön med säljaktskepp för väldigt länge sedan, men har snabbt förökat sig och dessutom växt till ungefär dubbel storlek jämfört med husmöss på andra håll i världen. Nu har Chris Carnegy från Nya Zeeland fått i uppdrag att stoppa denna människoorsakade katastrofen för havsfåglarna. Det kommer bland annat göras genom att släppa ner giftampuller som är speciellt framtagna för mössen. Mycket av arbetet måste ske under vintern och det beräknas kosta uppemot 70 miljoner kronor att utrota varenda mus från ön.

Om bara ett fåtal möss överlever kommer troligen problemet återkomma i lika stor utsträckning i framtiden, men det finns flera exempel på hur utrotningar av möss och råttor från fågelöar lyckats och fått fågelpopulationerna att återhämta sig snabbt. Det gäller exempelvis ön South Georgia i södra Atlanten.

Läs mer om RSPB:s Gough Island restoration program här.

Källa: BBC

Mer att läsa