Gå till innehållet

Moskitfiskhonor utvecklar större hjärnor för att undvika konflikter med hannar

Moskitfisk, hanne. Foto: NOZO, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3569899

Moskitfisk, hanne. Foto: NOZO, CC BY-SA 3.0.

Forskare placerade moskitfiskhonor tillsammans med hannar med extra långa fortplantningsorgan. Dessa hannar försöker befrukta honor med våld upp till 1000 gånger per dygn. Forskarna kom fram till att den här könskonflikten fick honorna att utveckla något större hjärnor.

Evolutionen gynnar framför allt individer och inte en hel art. Detta innebär att individer från samma art kan utvecklas åt olika håll, om det gynnar dem. Det visar sig inte minst i det som kallas könskonflikt. Det är en biologisk term som innebär att ett kön utvecklar fördelar, som samtidigt är nackdelar för det andra könet. Det andra könet utvecklar då i sin tur anpassningar. Två exempel på evolution utifrån könskonflikter är gräsänders skruvade penisar och att kvalsterhannar kan slå sönder honornas bukvägg för att befrukta dem.

Könskonflikt kan också leda till att honor utvecklar större hjärnor för att slippa undan konflikter med hannar på ett sätt som påminner om hur vissa arter utvecklar större hjärnor för att undvika rovdjur. Det menar forskare från Stockholm Universitet och Australian National University i en ny studie, ledd av Séverine Buechel.

De har utfört sin forskning med moskitfisken där hannarna försöker befrukta honorna med våld. Hannar kan göra upp till 1000 försök per dygn att befrukta honor. Hannarna befruktar honorna med en gonopodium (ombildad extremitet som fungerar som fortplantningsorgan). Ju längre gonopodium, desto större fördel gentemot andra hannar, men också desto mer könskonflikter med honorna. Forskarna testade att placera moskitfiskar med långa gonopodium i en kontrollgrupp tillsammans med honor. Efter nio generationer vägde forskarna honornas hjärnor och kom fram till att de var ungefär 6,5 procent tyngre än hjärnorna hos fiskarna i de andra kontrollgrupperna.

Utifrån dessa resultat spekulerar forskarna nu om att “en större hjärna tillåter honorna att bättre förutsäga omgivningen, upptäcka hannar tidigare och/eller ha snabbare reaktioner för att mer framgångsrikt undvika hannar”. Det skulle också kunna öka honornas möjligheter att undvika vissa oönskade hannar och vara mer selektiva.

Källa: The Conversation och Sydney Morning Herald

Mer att läsa