Gå till innehållet

Mörkt år för saimenvikaren – behöver snö och is

Vikare. Foto: Кирилл УютновOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Efter en långsam återhämtning har saimenvikaren drabbats av ett bakslag. I år har det troligen bara fötts 32 ungar, varav nio redan dött. Det är ett av de sämsta åren på länge för sälen.

Saimenvikaren är en underart till sälen vikare och det återstår bara lite drygt 400 individer i världen av den sötvattenlevande sälen, som enbart hittas i sjön Saimen. Förutom att populationen är så liten ser det mörkt ut för arten i en varmare framtid. De är helt beroende av snörika vintrar för att bygga bon i snöhögar. Därför har WWF i Finland tillsammans med volontärer jobbat med att skapa konstgjorda snöhögar åt sälarna.

Även begränsningar i fisket har lett till att antalet saimenvikare nått över 400, vilket är en stark upphämtning sedan de 270 individer som fanns i sjön 2010. De senaste åren har det fötts över 80 ungar årligen, men 2020 ser det mörkare ut.

Enligt bevarandebiologen Jouni Koskela från Metsähallitus är de nu så gott som klara med årets räkning av saimenvikare och det har bara hittats 32 ungar, varav nio dött. Det har varit för dåligt med snö och när ungarna inte kan skyddas i snödrivor blir de enkla byten för rovdjur, som rävar.

– Lösningen med att skapa snödrivor är enkel men kortsiktig. Vi kan bara ta till de här akuta åtgärderna en begränsad tid och behöver en hållbar plan för framtiden. I det ingår att agera mot klimatförändringen och komma fram till hur vi bäst bevarar platser där isberoende arter kan fortsätta leva, sa Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF i Finland, i ett pressmeddelande 2017.

Läs även:
Snöhögar ska rädda saimenvikaren i Finland – åtminstone på kort sikt

Källor: MTV Uutiset och Valtioneuvosto

Mer att läsa