Gå till innehållet

Monarkfjärilarnas kollaps – rekorddåligt 2020

Monarkfjäril, hona. Foto: Kenneth Dwain Harrelson, CC BY-SA 3.0, Link

Monarkfjärilen har minskat i antal med minst 75-90 procent sedan mitten av 90-talet. Då fanns det uppemot en miljard fjärilar, nu höjs röster för att den behöver särskilt skydd för att inte utrotas, men USA:s miljömyndigheter har inte råd.

Monarkfjärilen har minskat så kraftigt i antal att den nu är utrotningshotad och U.S. Fish and Wildlife Service anser att den egentligen bör omfattas av USA:s lagar för hotade arter; Endangered Species Act. Det skulle innebära att det är förbjudet att döda och skada fjärilarna och troligen också göra det svårare att förstöra vissa växter. Men myndigheten säger samtidigt att deras budget inte räcker till för att prioritera fjärilarna.

Minskningen i antal uppgår till minst 75 procent och vissa bestånd har minskat ännu kraftigare än så. Kollapsen beror delvis på att deras larver är beroende av sidenörter och att dessa växter minskat kraftigt sedan jordbrukare börjat använda bekämpningsmedlet roundup, som innehåller glyfosat. Sidenörter växer ofta i närheten av odlingar, men dör av roundup.

Minskat med 99,9 %
I mars i år meddelade Center for Biological Diversity att den årliga räkningen konstaterat att antalet övervintrande fjärilar mer än halverats jämfört med året innan. En mycket allvarlig rapport. Ännu ett tungt besked kom den 30 november från den årliga räkningen i Kalifornien av naturorganisationen Xerces Society. På 1980-talet räknade de in miljontals fjärilar, sedan dess har kollapsen varit katastrofal. Under 2018 och 2019 sågs bara strax under 30 000 fjärilar under flytten. I år kommer summan troligen landa på under 2 000. Det är en minskning med över 99,9 procent på 40 år.

Det har startats en rörelse i USA bland allmänheten och naturorganisationer att plantera miljontals sidenörter för att gynna monarkfjärilarna, men de drabbas även av klimatförändringarna i form av torka, stormar och kraftiga väderväxlingar som rubbar deras långa flytt från USA till Mexiko. Dessutom påverkas de negativt av skogsavverkning i Mexiko.

Trump motarbetade miljölagar
De senaste åren har Trump-administrationen försämrat möjligheterna för naturvårds- och bevarandeåtgärder och krympt budgeten för miljömyndigheter vilket ytterligare försvårat möjligheterna för att hjälpa monarkfjärilarna. Hans motstånd mot åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser har inte heller hjälpt.

– Biden-administrationen kommer tyvärr behöva spendera en hel del tid åt att enbart få oss tillbaka till där vi var för fyra år sedan, säger Ya-Wei Li, chef för biologisk mångfald vid Environmental Policy Innovation Center.

Viktiga planteringar
Tills dess hänger mycket på att tillräckligt många amerikaner planerar sidenörter och andra nektarrika växter längs fjärilarnas flyttväg.

Monarkerna är inte de enda fjärilarna som har ett dåligt år i USA. Enligt Art Shapiro, professor vid University of California, som övervakat fjärilar i över 40 år, har de flesta fjärilar i USA haft ett dåligt år 2020.

Källor: NY Times, Oregonlive och Xerces

Mer att läsa