Gå till innehållet

Molnskog i Anderna skyddad som reservat

Kronskogsnymf (Thalurania colombica), en fågelart som finns i den skyddade molnskogen. Foto: Joseph C Boone via Wikimedia Commons

En molnskog på 5 261 hektar i Anderna i Colombia blir ett reservat kallat “Cacica Noría Regional Protected Area”. Skogen har en enorm biologisk mångfald med hotade arter som puma, jaguar, spindelapa samt flera hotade växter och 400 fågelarter. Klimatförändringen är nu det största hotet.

Avskogningen pågår i full fart i Sydamerika och att denna regnskog har räddats är en liten seger för naturvårdarna. Ett fuktigt klimat på bergshöjderna kombinerat med endemiska arter gör skogen unik.

Den icke-statliga organisationen CorAntioquia och miljögruppen Anorí ska sköta reservatet. CorAntioquia menar att avsikten är att utvidga området och att reservatet kommer att ge lokala fördelar också som förbättrad vattenförsörjning. Tanken är att endemiska arter ska kunna skyddas och fortplanta sig och att naturintresserade kommer på besök. Trädarter som bara finns i Colombia växer här, exempelvis bokväxtarten (Trigonobalanus excelsa). Trädet har avverkats så mycket att det nu är rödlistat som sårbart enligt IUCN.

Jaguar i hägn. Foto: Pascal Blachier via Wikipedia

I området finns jaguarer (Panthera onca centralis) och pumor (Puma concolor), som har minskat i antal vilket gör dem sårbara för utrotning. Reservatet kommer vara som en korridor av natur där dessa katter kan röra sig mellan sina jaktområden. Andra hotade djurarter som lever i denna molnskog är spindelapa, (Ateles hybridus hybridus), vitfotad tamarin (Saguinus leucopus) som är starkt hotad enligt IUCNs rödlista och glasögonbjörnen (Tremarctus ornatus) som är sårbar enligt IUCNs rödlista. 400 olika fågelarter finns i skogen varav 20 är hotade. Exempel på hotade fåglar är kastanjekronad piha (tipaugus weberi), en endemisk art i Colombia som är starkt hotad enligt IUCN. En annan är svart tinamou (Tinamus osgoodi) som är rödlistad som sårbar.

Molnskog i Mexiko. Foto: Roccio Ponce-Reyes via Google

Molnskog eller dimskog, som den också kallas, är en typ av biotop i bergiga områden som bara finns i tropiskt eller subtropiskt klimat. I molnskogar finns ett ständigt bälte med moln eller dimma i höjd med trädkronorna. De atmosfäriska omständigheterna måste vara de rätta och därför finns molnskog bara i ganska smala fält. Solljuset filtreras genom molntäcket vilket gör att skogen håller sig fuktig och har lägre temperatur än omgivningen. Trädstammarna blir kortare och kraftigare och mossor, lavar och blommor som orkidéer trivs. Marken är blöt med mycket torv, löv och humus. Nederbörden kommer som små droppar från dimman.

De största hoten mot de kvarvarande molnskogarna som finns på jorden är klimatförändringen, gruvdrift, avskogning och jakt på de arter som lever där.

Källa: Mongabay

 

Mer att läsa