Gå till innehållet

Modernt skogsbruk ger allt fler hotade fågelarter i Finland

Tofsmes. Foto: Erik Hansson

Av de 17 fågelarter som framför allt hittas i skogar i Finland är nio hotade och åtta nära hotade. Det moderna skogsbruket som skapar enformiga skogar och avverkar under häckningstid är två av de främsta orsakerna, skriver Yle.

På tio år har antalet hotade fågelarter i Finland ökat från 30 till nästan 90 hotade arter. Det beror på att fåglarna har fått se sina livsmiljöer förändras med effektivare jord- och skogsbruk och mindre betesmarker, enligt en stor finsk undersökning under 2019.

Finland är ett av de länder i Europa med flest antal träd, men det moderna skogsbruket lämnar efter sig likartade skogar med få arter. I norra Finland har andelen gammal skog minskat dramatiskt och i “ekonomiskogarna” som ersätter dem växer nästan inga lavar och annat som insekter behöver. Därmed blir det svårare för fåglar att hitta föda. Talltitan och tofsmesen var till exempel förr de mest talrika fåglarna i Finlands skogar. Nu är de rödlistade som starkt hotad, respektive sårbar.

Forskaren Markku Mikkola-Roos vid Finlands miljöcentral som är en av dem som sammanställt rapporten om fåglarnas tillstånd i landet, säger till Yle att även avverkning under sommaren är mycket skadligt för fåglarna eftersom de förlorar sina bon och revir och hinner inte häcka igen under säsongen.

– Även om Finland är ett land med tusentals sjöar, skog och få människor så syns det globala massutdöendet av arter även här. Vi är ingen ö i världen, säger han.

Skillnaden mellan svenska och finska skogar
I en jämförelse mellan Finlands och Sveriges skogar innehåller de finska mer tall och har träd i mer varierande ålder medan skogarna i Sverige framför allt innehåller gran och är i ännu högre utsträckning i samma ålder, berättar Juha Laitila, forskare på Naturresursinstitutet Luke.

Även i Sverige kommer det oroväckande rapporter om skogens fåglar och mer specifikt för fyra fåglar som kräver naturskogar. När det gäller skogsbruk i häckningstid har BirdLife Sverige kommit fram till att det drabbar över 1 miljon fåglar per år.

Källa: Yle

Mer att läsa