Gå till innehållet

Minst 7 procent av Sveriges vargar ska skjutas

Varg på Skansen 2016. Foto: Erik Hansson

I Sverige finns bara ungefär 395 vargar och populationen av det fridlysta djuret är starkt inavlad. I licensjakten som inleds idag får trots det 27 vargar skjutas. Något som väcker kritik hos flera naturorganisationer.

Det är länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län som beslutat om licensjakt på sammanlagt 33 vargar i sex olika revir. Jaktbesluten har överklagats och i ett av reviren bifölls överklagandet av Förvaltningsrätten, därför omfattas licensjakten enbart 27 och inte 33 vargar.

När beslutet om licensjakt meddelades i höstas skrev Svenska Rovdjursföreningen att de anser att licensjakten på varg går emot EU:s art och habitatdirektiv. De pekade också på Tyskland som exempel på att andra lösningar är möjliga.

– Det är märkligt att Sverige som har så mycket skog och liten befolkningsmängd inte kan hysa fler vargar när till exempel Tyskland som är mindre till ytan, har betydligt mindre skog och är betydligt mer tätbefolkade kan hysa en vargstam på upp mot 1500 individer. I Tyskland förekommer ingen populationsbegränsande licensjakt. Sverige borde lära av andra länder om hur man uppnår en bättre acceptans än genom att jakt, skrev föreningen i en kommentar.

WWF: “Politiskt misslyckande”

WWF är också kritiska till beslutet. De anser att det är “djupt olyckligt”, bland annat eftersom inaveln bland vargarna i Sverige är så hög att de flesta individer har så lika gener att de motsvarar syskon. Dessutom saknas en plan för hur Sverige ska få en livskraftig population.

– Det är ett politiskt misslyckande att ingen kunnat lösa frågan om en långsiktig förvaltning av varg under de senaste 15 åren – och inte ser ut att kunna göra det framöver heller, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

WWF vill se att frågan avgörs i EU-domstolen.

– Som läget är nu gynnas varken människor eller djur. Få människor har förtroende för vargförvaltningen och konflikterna är stora. Dödläget behöver brytas. Därför vill WWF att den svenska licensjakten prövas av EU-domstolen, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF.

Licensjakten ska enligt Naturvårdsverket ske för att “reglera antalet vargar och förebygga skador på tamdjur och renar”.

Källor: Naturvårdsverket, WWF och SVT Gävleborg

Mer att läsa