Gå till innehållet

Minskad köttkonsumtion i Sverige för andra året i rad

Nötkreatur på bete. Foto: Erik Hansson

Mellan åren 1990 och 2016 ökade köttätandet kraftigt i Sverige, men 2017 skedde ett trendbrott och det fortsätter i år. Köttförbrukningen minskade för andra året i rad med ungefär 2,5 procent jämfört med året innan, rapporterar Jordbruksverket.

Importen av kött fortsätter att minska ganska kraftigt för andra året i rad med 3-8-6,7 procent, samtidigt som den svenska produktionen av nöt-, gris- och lammkött ökade med 3,6-6,5 procent. Enligt Jordbruksverket beror det till stor del på ett växande intresse för hållbarhetsfrågor i samhället.

LÄS ÄVEN: • Rapport: Ökat köttätande orsakar global förödelse

– En ökad efterfrågan på vegetarisk mat får fortsatt genomslag på köttkonsumtionen. Klimathänsyn, hälsofokus, mattrender, och djuretik är faktorer som brukar lyftas fram i analyser av konsumtionsutvecklingen idag. Allt fler konsumenter kopplar också ihop svenska mervärden med olika hållbarhetsaspekter, vilket ger en ökad andel svenskt kött och matfågel på tallriken. Detta innebär också att den svenska produktionen av kött ökar och utvecklingen är i linje med målen i den svenska livsmedelsstrategin, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare.

LÄS ÄVEN: • På svenska restauranger serveras framför allt importerat kött

Förbrukningen av kött och matfågel, det vill säga konsumtionen uttryckt i slaktad vikt, minskade med 2,5 procent i Sverige 2018. Året innan minskade den med 2,6 procent och det blir därmed den mest långvariga minskningen efter decennier av mestadels ökad förbrukning.

LÄS ÄVEN: •Varför är det så svårt att få veta vad vi äter?

Jordbruksverket meddelade också att torkan och värmen sommaren 2018 påverkade svenska lantbruk negativt, framför allt genom minskad skörd av och ökade priser för foder. Däremot ska inte den ökade slakten 2018 vara kopplad till torkan, utan vara en effekt av ökad efterfrågan på svenskt kött.

– Enskilda jordbrukare kan ha drabbats hårt av torkan och tvingats slakta ut fler djur än normalt, men totalt sett har anpassningar som gjorts lett till att effekterna blivit mindre än befarat, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Källa: Jordbruksverket

Mer att läsa