Gå till innehållet

Mindre skyddad natur och klimatarbete med ny budget

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

När regeringens budget röstades ned av SD och Alliansen innebar det att Naturvårdsverket inte längre kan satsa 640 miljoner kronor på områden som ska bli naturreservat och inte heller kan anställa 40 personer för att jobba med skyddade områden och klimatinvesteringar.

Totalt satsade regeringen 1,5 miljarder mer på miljö- och klimatområdet än Alliansen enligt Svenska Dagbladet. Den nya budgeten innebär enligt Naturvårdsverket att satsningar på att nå miljömålen inte blir av, vilket är extra oroväckande när 16 av 21 län inte beräknas nå ett enda miljömål till 2020. Det kommer dessutom bli svårt att nå riksdagens fastslagna mål att 17 procent av Sveriges yta ska skyddas. Även klimatinvesteringarna kommer att stoppas.

– Det är jätteolyckligt om det inte blir av. Det är ett rejält bakslag utifrån den satsning som vi hade sett, både när det gäller naturskyddet och klimatinvesteringar. Vi har jättemånga hotade arter och har skrivit på FN-dokument om att vi ska skydda 17 procent av våra markresurser. Vi har långt kvar till att nå det målet, vi måste skydda våra gammelskogar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen till SVD.

I Alliansens budget finns satsningar på laddstolpar till elbilar och en supermiljöbilspremie.

Källa: Svenska Dagbladet

Mer att läsa