Gå till innehållet

Förebygg allergier – låt små barn vara ute mer i naturen

Björk. Foto: MarcusObal, CC BY-SA 3.0, Link

Pollensäsongen 2019 kan bli den värsta på 45 år enligt Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet. Samtidigt blir allt fler människor i västvärlden allergiska. Ett sätt att förebygga allergi kan vara att låta små barn vara ute i naturen. 

De senaste 50 åren har antalet pollenallergiker ökat kraftigt i hela västvärlden. Åslög Dahl, ansvarig för pollenlaboratoriet på Göteborgs universitet, säger till DN att det är en välfärdssjukdom och att det inte beror på att pollenhalterna ökar, utan på att vår motståndskraft blir sämre. En motståndskraft som grundläggs redan i barndomen.

LÄS ÄVEN: • Enkla lekar och övningar för barn i naturen

– Små barns immunförsvar mognar inte ut på samma sätt som tidigare. De är mer skyddade, leker inte lika mycket utomhus och kommer inte i kontakt med djur och växter på samma sätt som förr, säger Åslög Dahl, till DN.

LÄS ÄVEN: • 6 av 10 barn vill vara ute mer i naturen

En tidigare studie har visat att barn som växer upp på bondgård löper mindre risk att drabbas av allergier.

– Att växa upp på bondgård är något av det mest allergiskyddande som finns. Det är lika allergiskyddande som att växa upp i ett utvecklingsland. Barn som växer upp på bondgård har tio gånger mindre allergi, sa Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, till Vetenskapsradion 2015.

Att skapa ett allergiskydd hos små barn kan vara extra viktigt i dagsläget. Den globala uppvärmningen gör att växterna producerar mer pollen och kan också leda till att vi får in nya växtarter som i sin tur kan skapa nya allergier eftersom vi inte utvecklat någon tolerans mot dem.

LÄS ÄVEN: • Bondgårdar ger skydd mot allergi

Förutom att få bättre skydd mot allergier i framtiden gör naturvistelse även att barns inlärning gynnasempati utvecklas och risken för närsynthet minskar.

Källa: DN

Mer att läsa