Gå till innehållet

Miljörörelser lämnar FN:s klimatmöte i protest

Fn
Svante Axelsson. Foto: Naturskyddsföreningen

Svante Axelsson. Foto: Naturskyddsföreningen

350.org, Actionaid, Friends of the Earth, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Trade Union Confederation och WWF lämnade idag FN:s klimatförhandlingar i Warszawa, Polen i protest mot att förhandlingarna inte leder någonstans.

Naturskyddsföreningen menar, enligt ett pressmeddelande, att “något nytt måste göras för att bryta den negativa spiral som nu präglar klimatförhandlingarna”.

– Det är fullständigt oacceptabelt att regeringarna inte tar sitt ansvar när klimatforskarna är så tydlig med vad som måste göras. Det finns över huvudtaget inga konkreta förslag om hur världen skall minska sina utsläpp från 2015 till 2020 vilket är den tidsperiod som är avgörande för att undvika en temperaturökning på två grader. Vi måste nu ge en kraftfull signal till hela världen om att de pågående förhandlingar inte löser uppdraget med att undvika katastrofala klimatförändringar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

– Att vi idag lämnar COP 19 är ett sätta att öka trycket i FN:s förhandlingar men nu måste frågan lyftas till stats och regeringschefer.  Frågor om finansiering  och olika investeringar är för komplex för att lösas av bara miljöministrar.  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in till ett högnivåmöte den 24 september och då måste de regeringscheferna lämna in löften om utsläppsminskningar som gör det möjligt att undvika en global temperaturökning på maximalt två grader, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa