Gå till innehållet

Miljöpartiet kräver större naturhänsyn av Sveaskog

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Under Miljöpartiets kongress 3-5 maj beslutades, förutom att utse Isabella Lövin och Per Bolund till språkrör, också om ett nytt ägardirektiv och ändrad bolagsordning för Sveaskog. Miljöpartiet ska verka för att det statliga skogsbolaget ska vara en föregångare när det gäller hållbart skogsbruk, visa stor naturhänsyn, skyddar 20 procent skog med höga naturvärden och offentliggör sina naturvärdesinventeringar.

Den som drivit frågan om Sveaskogs nya riktlinjer är Miljöpartiets talesperson om biologisk mångfald, Rebecka Le Moine.
– Förra kongressen föreslog jag att vinstkravet skulle avskaffas för Sveaskog, det gick nästan igenom men fick inte tillräckligt stöd. Sen dess har jag haft Sveaskog som fokus både i min personvalskampanj till riksdagen, och nu i riksdagen. Jag har lagt en enskild motion om Sveaskog i riksdagen och ställt frågor till landsbygdsministern och näringsministern om hur de ska jobba för att Sveaskog ska leva upp till folkets förväntningar genom att skruva upp sitt naturvårdsarbete.

LÄS ÄVEN: • 45 000 underskrifter till ministern för att skydda skog

Sedan förra kongressen har 23 miljöorganisationer i Sverige drivit kampanjen ”Vår skog”, som ville sätta press på Sveaskog och regeringen att förändra skogsförvaltningen och skogsbruket i grunden och att Sveaskogs miljöhänsyn ändras. Kampanjen fick nästan 46 000 namnunderskrifter på kort tid.

Rebecka Le Moine. Foto:Karl-Olof Bergman

Inför den senaste kongressen la Rebecka Le Moine in en ny motion om Sveaskog. Efter en del debatt, diskussion och omformuleringar fick hon hela kongressen med sig.

– Så nu är det Miljöpartiets officiella politik att Sveaskogs verksamhet ska ske inom ramen för miljömålet levande skogar. Jag vet nu att det här inte bara är min linje, utan hela partiets linje, vilket såklart ger det mer tyngd. Inför förhandlingar kan vi peka tillbaks på detta och tydligt visa vår ståndpunkt, säger Rebecka Le Moine.

LÄS ÄVEN: • Rapport: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem

Kongressen röstade igenom följande krav på Sveaskog:
• Att Sveaskog ges ett ägardirektiv där det tydliggörs att Sveaskog ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn, bland annat genom utveckling av ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
• Att Sveaskogs bolagsordning kompletteras med ett krav på att verksamheten ska ske inom ramen för miljökvalitetsmålet Levande skogar.
• Att Sveaskogs mål för skyddade områden om 20 procent (exklusive naturhänsyn i produktionsskogen!) ska vara ett minimikrav som utgår från naturvärden samt ha en god geografisk spridning.
• Att Sveaskog ska offentliggöra sina naturvärdesinventeringar.

LÄS ÄVEN: • Tolv miljöorganisationer till Sveaskog: Sluta avverka skyddsvärd skog

Vad kommer det innebära för de svenska skogarna?
– Det här är vad Miljöpartiet tycker, men vi får inte glömma bort att vi är riksdagens minsta parti. Det gäller att få med sig de andra partierna i frågan för att få en förändring. Det står inte heller i januariavtalet, vilket gör att det inte är säkert att det kommer genomföras, men vi ska kämpa för det, säger Rebecka Le Moine.

Om motionen skulle bli verklighet, menar Rebecka Le Moine att Sveaskog skulle finnas till för att uppnå miljömålet om ”Levande skogar”, och “skydda alla naturskogar med höga biologiska värden som de har i sina ägor”. Deras mål idag är mer av ett tak, berättar hon.

LÄS ÄVEN: • Alla våra artiklar om Sveaskog

– Det är mer som en kvot som inte för överskridas vad gäller skydd. Det betyder att när fler skyddsvärda skogar hittas, prioriterar Sveaskog den med högst naturvärde medan den med lägre, men ändå höga naturvärden, riskerar att avverkas. Så kan vi inte ha det: Sveaskog måste skydda alla sina skogar med höga naturvärden.

Kommer ni även driva att Sveaskogs avkastningskrav sänks?
– Ja, indirekt, eftersom att vi vill att hela deras verksamhet ska ske inom ramen för miljömålet ”levande skogar”. Det betyder att ekonomin verkligen hamnar inom de planetära gränserna, på ett konkret sätt. De får visst göra vinst till staten, men bara om de samtidigt jobbar med miljömålets preciseringar, som bland annat betyder att de måste bevara natur- och kulturmiljövärden, värna friluftsliv, jobba med hotade arter, ekosystemtjänster, grön infrastruktur samt återställda livsmiljöer. För att lyckas med det måste Sveaskog investera i naturen snarare än att göra vinst på den. I alla fall i monetära värden mätt.

Hur tror du att möjligheterna är att få igenom detta i riksdagen?
– Det återstår att se, men enligt WWFs skogskompass 2018 svarade MP, V, KD och L att de var för att ändra på Sveaskogs ägardirektiv för att främja ett hållbart skogsbruk. S svarade först ja, men bytte sen till ett nej. Men å andra sidan, så har vi nu ett januariavtal som säger att ”Staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”, och i Stefan Löfvens regeringsförklaring deklarerade han: “Den biologiska mångfalden ska skyddas. Ekosystemtjänster ska värnas. Anslagen för skydd av värdefull natur höjs”. Jag hoppas och ska kämpa hårt för att dessa ord kan bli verklighet och att Sveaskog kan gå i bräschen för det!

Mer att läsa