Gå till innehållet

Miljöorganisationer oroliga inför fiskeförhandlingar med Danmark

Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Förbud och begränsningar av fiske i skyddade områden – det kräver Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Oceana och Birdlife Sverige inför att ansvariga myndigheterna i Sverige och Danmark ska träffas och diskutera fisket i Kattegatt.

Organisationerna menar att det krävs förbud mot allt fiske i vissa områden och förbud mot garn- och trålfiske på andra håll i följande fyra Natura 2000-områden i Kattegatt: Stora Middelgrund, Röde bank, Lilla Middelgrund och Morups bank. Garnfiske orsakar många sjöfåglars och fridlysta tumlares död när de fastnar i näten, medan trålfiske gör att färre arter kan leva på botten och att sediment rörs upp och kväver koraller, svampdjur och musslor.

LÄS ÄVEN: • Kattegatt hotas av bottentrålning – trots protester från lång rad tunga instanser

– Vi måste få till sammanhängande marina skyddade områden med åtgärdsplaner för att rädda våra unika djur och arter. Det är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå hållbara hav och även ett livskraftigt fiske i framtiden, säger Metta Wiese, expert havsförvaltning, Världsnaturfonden WWF.

Organisationerna är oroliga för att Danmark ska urvattna förslagen eftersom landet tidigare har motsatt sig andra EU-länders ambitioner om ökat skydd, i liknande förhandlingar.

LÄS ÄVEN: • Danmark tillåter torskfiske i lektid trots akut kris för arten

– Vi förväntar oss att Havs- och vattenmyndigheten står upp för och försvarar Sveriges förslag på fiskeregleringar i de marina Natura 2000-områden som nu diskuteras. Vi stöder förslaget som det ser ut i dagsläget, men det är oerhört viktigt att det inte urvattnas ytterligare, säger Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Förödande bottentrålning vanligaste fiskemetoden i svenska vatten

Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Oceana och Birdlife Sverige menar att det krävs ett reellt skydd av rovfisk, marina däggdjur och värdefulla miljöer för att en hållbar havsförvaltning ska vara möjlig. Torskbeståndet i Kattegatt har på senare år ökat något efter många års överfiske, men arten behöver skyddade livsmiljöer för att säkra en fortsatt positiv utveckling för beståndet.

Källa: Pressmeddelamde från WWF och Öppet brev till politiker (pdf)

Mer att läsa