Gå till innehållet

Miljonstöd för arbete med koppling till skog

Ekoturism kan vara att vakna upp i ett gömsle till synen av en spelande tjäder. Foto: Anki Hammar

Naturupplevelser som tjäderspel är ett sätt att jobba med skogen. Foto: Anki Hammar

“Väx med skogen” är ett stöd för små och medelstora företag som jobbar med något som har koppling till skog. Under 2015 kommer tio miljoner kronor i stödpengar att betalas ut till kreativa företagare som jobbar med exempelvis naturnära upplevelser, produktutveckling eller träbearbetning.

– Stödet är en bra möjlighet för mindre företag att kunna göra verklighet av sina skogliga idéer. Tanken med det är att underlätta för små företag, som kan ha svårt att ligga ute med pengar, säger Ann-Chatrin Jansson på Skogsstyrelsen.

Ansökan måste skickas in till Skogsstyrelsen senast den 1 september 2014. Mer information om stödet finns här.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa