Gå till innehållet

Miljonsatsning på naturbete och slåtterängar

Naturbete på Öland. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket ger elva länsstyrelser sammanlagt cirka fyra miljoner kronor till 14 projekt för att restaurera naturbetesmarker och slåtterängar.

Målet är att samarbetsprojekten, som involverar allt från kommuner och fastighetsägare till floraföreningar och stiftelser, ska gynna exempelvis bin, fjärilar och blommor som fältgentianan.

– Samverkan mellan markägare och olika aktörer i landskapet är en viktig framgångsfaktor i projekten. När insatser som gynnar biologisk mångfald genomförs utifrån ett helhetstänk i landskapet kan de länka samman en fragmenterad natur, berättar Ingrid Johansson Horner, Naturvårdsverket.

Det är länsstyrelserna i Blekinge län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Södermanlands län, Västernorrlands län, Örebro län, Uppsala län, Västra Götalands län och Östergötlands län som fått bidrag.

Länsstyrelsen i Jönköpings län poängterar vikten av att välja rätt åtgärder på rätt plats och har bland annat jobbat med en markägare som länkat samman värdefulla naturområden som gynnar växter och därmed också insekter och fåglar. Den här fastigheten används nu för att inspirera andra markägare.

– Projektet har erbjudit ny kunskap om och olika perspektiv på hur jag kan tänka grön infrastruktur i praktiken och gynna många olika värden på gården samtidigt, både sociala, ekologiska och ekonomiska. Nu fortsätter arbetet med att sprida kunskapen vidare genom bland annat exkursioner och informationsskyltar på gården, berättar David Ekbäck, som är markägare, skogs- och jordbrukare.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa