Gå till innehållet

Miljögifter underskattade – gränsvärde för fisk behöver sänkas kraftigt

Öring. Foto (beskuret): Frank Vincentz – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Det Europeiska Livsmedelsverket EFSA har i en studie kommit fram till att miljögifterna Dioxin och PCB är betydligt farligare än vad man tidigare trott. Gränsvärdena för vad som anses hälsosamt rekommenderas få en sänkning med över 80 procent, men det gäller inte fisk som säljs eftersom det inte anses möjligt.

Fiskar i många svenska vatten innehåller höga halter av miljögifterna Dioxin och PCB. Nu har Europeiska Livsmedelsverket kommit fram till att de är ännu giftigare än man tidigare trott och att gränsvärdena för fet Östersjöfisk som lax och strömming kommer behöva sänkas kraftigt.

Emma Halldin Ankarberg, på Livsmedelsverket, berättar för P4 Norrbotten att det inte kommer vara möjligt att sänka gränsvärdet för försäljning till en lika låg gräns.

–  Det hälsobaserade gränsvärdet om hur mycket man kan få i sig – det är kraftigt sänkt med sju gånger. Men att sänka gränsvärdet för den fisk som säljs sju gånger är inte möjligt för då kommer det knappt bli någon fisk kvar på marknaden. Däremot kommer man försöka sänka den så mycket som möjligt utan att slå ut marknaden.

Dioxin och PCB är mycket giftiga ämnen, som dessutom lagras i kroppen hela livet. De verkar påverka fortplantningen, immunförsvaret, hjärnan, spermier och kan dessutom orsaka cancer.

Fiskar i svenska vatten innehåller på sina håll höga halter av dioxin och PCB. Redan i dagsläget, innan de skärpta kraven, rekommenderar Livsmedelsverket att följande fiskar inte ska ätas oftare än 2-3 gånger per år:
• Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.
• Strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken.
• Vildfångad sik från Vänern och Vättern
• Vildfångad röding från Vättern

Läs även:
30 år efter förbudet slår PCB fortfarande hårt mot späckhuggare
Historien om det mystiska miljögiftet och dess utfasning
Extremt höga gifthalter även 11 000 m under havsytan

Källor: P4 Norrbotten och Livsmedelsverket

Mer att läsa