Gå till innehållet

Miljöersättning ökar den biologiska mångfalden

I Norrbotten har arealen av äng- och slåttermark ökat kraftigt de senaste 16 åren vilket gynnat den biologiska mångfalden och bland annat underlättat för häckande fåglar.

Sjungande sånglärka. Foto: Zsombor Károlyi

Sånglärkan är en av arterna som gynnas av att äng- och slåttermark bevaras. Foto: Zsombor Károlyi

I början av 1900-talet var äng- och slåttermark en viktig källa för foder åt djuren. Då rymde Norrbotten 200 000 hektar äng- och slåttermark, men med det moderna jordbrukets intrång minskade denna areal till enbart 400 hektar 100 år senare. Sedan 1996 ges ersättning för att hålla efter slåtteräng och mellan år 2000 och 2011 har dessa områden ökat från 409 till 1293 hektar.

Förra året betalades det ut ungefär 13,2 miljoner kronor i ersättning till de som höll efter slåtterängar.

Källa: P4 Norrbotten

Mer att läsa