Gå till innehållet

Miljödepartementet flyttas in under näringsdepartementet

Sveriges riksdag. Foto (beskuret): Suyash Dwivedi, CC BY-SA 4.0

Idag presenterades regeringsförklaringen och vilka som blir ministrar i den nya regeringen. Samtidigt meddelades att Miljödepartementet, som funnits sedan 1987, läggs ned och hamnar under näringsdepartementet.

Ny klimat- och miljöminister blir Romina Pourmokhtari (L). Hon var tidigare ordförande för Liberala ungdomsförbundet och blir den yngsta ministern någonsin med sina 26 år. Hennes arbetsplats blir klimat- och näringslivsdepartementet där hon får energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) som chef.

Miljödepartementet slås alltså ihop med näringsdepartementet och den lösningen får hård kritik från många håll. Bland annat av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl:

– Att miljödepartementet avvecklas som eget departement och i stället hamnar under näringsdepartementet är bekymmersamt och signalerar en allvarlig nedprioritering av det miljöpolitiska arbetet. Förhållandet borde vara det omvända. Inget näringsliv på en död planet.

På Instagram kommenterade Naturskyddsföreningen beslutet med den här bilden:

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, konstaterar att minskade skatter på fossila bränslen och mindre inblandning av biobränslen kommer att öka utsläppen, men hittar också en del lovande inslag i den nya regeringens politik:

– Det är positivt att det tydligt framgår i regeringsförklaringen att regeringen ska vara en offensiv part i arbetet för den gröna omställningen, och att klimat- och miljöpolitiken ska vara ambitiös. Men för att begränsa den globala uppvärmningen krävs radikala utsläppsminskningar i närtid. Satsningar på energieffektivisering, laddinfrastruktur och teknik för koldioxidinfångning är bra, men kommer inte på långa vägar vara tillräckligt för att åstadkomma de utsläppsminskningar som krävs. Det är dessutom oroande att statsministern aviserar att delar av Sveriges klimatmål ska nås genom åtgärder i andra länder.

Peter Kullgren (KD) utsåg till landsbygdsminister och chef för landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Källor: DN och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa