Gå till innehållet

Miljöchefer i skånska kommuner som inte är företagsvänliga tvingas ofta avgå

Nedskräpning i naturen. Foto: Erik Hansson

Allt fler miljöbrott, men också allt hårdare klimat för miljöchefer. Foto: Erik Hansson

Den senaste tiden har en lång rad miljöchefer i Skåne fått gå från sina jobb, i betydligt högre grad än i andra av landets kommuner.

– Man förväntar sig att miljöchefen ska vara mer företagsvänlig och förväntar sig att man ska böja ryggen och gör man inte det så blir man utköpt, säger Sven-Inge Svensson, ordförande för föreningen Kommunala Miljöchefer till P4 Kristianstad.

En miljöchef i Östra Göinges kommun fick i höstas lämna sitt jobb, bland annat efter att hen vägrat dra tillbaka en polisanmälan om miljöbrott. I Ängelholm petades miljöchefen efter att hon inte “fått till en bättre service och rådgivning i tillstånds- och bygglovsfrågor“. Även miljöchefer i Blekinge och den gemensamma miljöchefen för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun har fått gå på sistone.

Det har också blivit vanligare att miljöchefer får gå med omedelbar verkan, enligt Anna Cregård, forskare på kommunalt ledarskap, som också menar att det kan handla om att miljöchefer skaffar sig fiender på grund av sina arbetsuppgifter.

Det är en utveckling som oroar Sven-Inge Svensson, men han hoppas att en ny lagstiftning som börjar gälla i januari 2017 ska tvinga kommunerna att samarbeta inom miljötillsynsområdet och minska påtryckningarna på miljöcheferna.

Källa: P4 Kristianstad

Mer att läsa