Gå till innehållet

Miljardsatsning på värdefull svensk natur

Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Kullabergs populära Naturum får mer pengar i budgeten. Foto: Erik Hansson

I år lägger regeringen över 2,1 miljarder kronor på skydd och åtgärder för värdefull natur. Det är en ökning med 680 miljoner kronor sedan den förra regeringens budget 2014. Pengarna kommer bland annat gå till insatser för folks friluftsliv och för att bidra till rikare mångfald av arter och livsmiljöer.

2014 var budgeten för skydd av värdefull natur 715 miljoner kronor. 2016 har den höjts till 1 093 miljoner. Även posten “åtgärder för värdefull natur” har höjts från 650 miljoner kronor 2014 till 952 miljoner kronor 2016. Pengarna fördelas nu ut i landets 21 länsstyrelser.

̶– Vi på länsstyrelserna kan bilda fler naturreservat och förbättra friluftslivet för besökare i de skyddade områdena. Det finns uppdämda behov av skötsel och underhåll av anläggningar för besökare i landets reservat säger Claes Svedlindh, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i Östergötland, i ett pressmeddelande.

I Östergötland kommer pengarna bland annat gå till skötsel och tillgänglighet i ett antal naturreservat och att restaurera lövskogsområden och betesmarker.

I Skåne kommer satsningen exempelvis gå till ökade resurser för de populära Naturumen på Kullaberg och vid Söderåsen.
– Det är glädjande att vi nu äntligen får ökade anslag till skötsel och förvaltning. Vi har i Skåne bildat många nya naturreservat och med de medel vi haft de senaste åren har vi inte kunnat sköta och tillgängliggöra alla nya områden, säger Paul Eric Jönsson, enhetschef på naturvårdsenheten.

Länsstyrelsen i Norrbotten får i år dubbelt så mycket pengar jämfört med i fjol att använda som ersättning till markägare som berörs av planerade naturreservat.

Källor: Naturvårdsverket, Regeringen.se, Länsstyrelsen i Skåne och Kuriren

Mer att läsa